Uuendatud valla arengukavale saab anda tagasisidet 1. septembrini

Sel kevadel hoo sisse saanud Rae valla arengukava ajakohastamise protsess on jõudnud olulise vaheetapini.  Valla olukorra ja keskkonna analüüs ning kogukondade vajadused Jüris, Peetris, La...

Loe rohkem...

Rae vald investeerib 10 miljonit eurot uute lasteaiakohtade rajamisse

Eesti lasterikkaim omavalitsus Rae vald rajab aastatel 2024/2025 lasteaiakohti täiendavalt 240 lapsele, investeerides sellesse 10 miljonit eurot. Rae vallavolikogu andis oma 18. juuni istungil nõusoleku ...

Loe rohkem...

Kinnitati Rae valla ÜVK arendamise kava aastateks 2024–2035

Kinnitatud ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni ning sademevee ärajuhtimise (ÜVK) arendamise kava käsitleb Rae valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni, sh sademevee kanalisatsiooni aren...

Loe rohkem...

Vallavalitsus ja RAEEL sõlmisid ühiste kavatsuste kokkuleppe

Rae Vallavalitsus ja Rae Ettevõtete Liit (RAEEL) sõlmisid 10. mail ühiste kavatsuste kokkuleppe.  Vallavanem Madis Sariku sõnul kinnitasid vallavalitsus ja siinsete ettevõtete ...

Loe rohkem...

Abivallavanem Ivari Rannama: „Näen, et 5-10 aasta perspektiivis on Rae vald endiselt kasvav vald“

Jaanuaris alustas ehituse, planeerimise- ja keskkonna valdkonna abivallavanema ametis tööd Ivari Rannama. Kohaliku elanikuna soovib ta oma seniseid valdkonna teadmiseid rakendada koduvalla jätkusuutli...

Loe rohkem...

2024. aasta eelarve ja tegemised Rae vallas

Rae valla 2024. aasta eelarves on planeeritud põhitegevuse tulusid 67 078 451 eurot ja põhitegevuse kulusid 65 721 947 eurot. Rae abivallavanemad räägivad oma valdkonna eelarvest ning peamist...

Loe rohkem...

Rae valla uuest raamatupidamisprogrammist

Alates 2023. aasta augustist teeme valla raamatupidamist programmiga Dynamics 365 Business Central. Rae valla raamatupidamine toimetab paberivabalt, millisele riik (sh KOV) läks üle aastal 2019. Paberivaba...

Loe rohkem...

Rae Vallavalitsuses loodi järelevalveamet

Alates 2024. aastast on Rae Vallavalitsuses eraldi üksusena järelevalveamet. Järelevalveamet allub vallavanemale ning ametit juhib juhataja. Ameti tegevuse eesmärgiks on õigusaktidega koh...

Loe rohkem...

Rae Vallavalitsuse praktikandid: kaaluksime ka tulevikus siia tööle tulemist

Sel suvel läbisid Rae Vallavalitsuses oma praktika kaks praktikanti – Mariliina Maltsar ja Sander Mägi. Mariliina õpib Tartu Ülikoolis riigiteaduste teisel kursusel, Sander Tallinna ...

Loe rohkem...

Valla liikuvuse teemad saavad fookuse

Mais alustas Rae Vallavalitsuses tööd liikuvusspetsialist Õnne Kask. Tema ülesandeks on valla liikuvuslahenduste analüüsimine ja kujundamine ning kaasaegse tänavaruumi ja kestlik...

Loe rohkem...

Isejuhtiva sõiduki pilootprojekt Järvekülas

TalTechi ja Rae valla ühise pilootprojekti rakenduslik etapp toimus Järvekülas, kus katsetati erinevate liikuvusteenuste ühendamist andmevahetusplatvormil MaaS XT (MaaS eXchange and Transformatio...

Loe rohkem...

Rae uue vallamaja arhitektuurivõistluse võitis ideekavand „Koos“.

Eesti Arhitektide Liidu ja Rae Vallavalitsuse koostöös korraldatud Rae uue vallamaja arhitektuurivõistluse võitis Salto arhitektuuribüroo ideekavand „Koos“. Teise koha p&aum...

Loe rohkem...

Planeerime julgete otsustega tuleviku Rae valda

Rae vald on Eesti üks kiiremini arenevaid omavalitsusi, seda nii rahvastiku juurdekasvu kui ka meie investeeringuid ja tegutsemisi vaadates. Tuleb olla agiilne ja paindlik, jooksvalt monitoorida valdkonnas ja v...

Loe rohkem...

Rae valla 2023. aasta eelarvest

Jaanuarikuu lõpus võttis Rae Vallavolikogu vastu Rae valla 2023. aasta eelarve, mille maht on 95,6 miljonit eurot, mis on 28,2 miljonit suurem kui mullune korrigeeritud eelarve. Planeeritud põhi...

Loe rohkem...

Reklaami paigaldamisest ja reklaamimaksust Rae vallas

Rae Vallavolikogu võttis 15.11.2022 vastu määruse nr 14, millega kehtestati Rae vallas reklaami paigaldamise ja reklaamimaksu määrus (lihtsuse huvides nimetame määrust edaspidi r...

Loe rohkem...

Rae vallaelanike rahulolu-uuring

2022. aasta oktoobris viisime koostöös OÜ-ga Cumulus Consulting läbi järjekordse Rae vallaelanike rahulolu-uuringu. Rahuloluküsitlust viiakse läbi kindlate ajaperioodide tagant, k&...

Loe rohkem...

Jüri kalmistu laienduse kujundamise ideekonkursi võitja selgunud

I koha vääriliseks tunnistati töö märgusõnaga „Mummu", mille autoriteks on  Tiina Tuulik ja Erik Joasaare. II ja III kohta jäid jagama tööd märgus&otil...

Loe rohkem...

Rae vallamaja arhitektuurivõistlus

Eesti Arhitektide Liit ja Rae Vallavalitsus kuulutasid välja arhitektuurivõistluse, et leida parim ideekavand uue Rae vallamaja hoone rajamiseks ja selle ümbruse välialade kujundamiseks.  ...

Loe rohkem...

Alla 20-ruutmeetristest ehitistest – mõttest teostuseni

Intensiivistunud ehitustegevusega koos on kasvanud ka abihoonete ja väikemajade ehitamise soov. Enne ehitise püstitamist peab aga uurima, kas soovitud ehitist on üldse võimalik püstitada j...

Loe rohkem...

Rae Vallavalitsuse uued ametite juhatajad

Rae vald on kiires arengus. Valla areng ja elanike arvu kasv toob kaasa ka vallavalitsuse kohustuste ning pakutavate teenuste mahu suurenemise. Iga omavalitsus soovib, et elanikel oleks kogukonnas hea ja turvaline e...

Loe rohkem...

Teadaanded

Viimati lisatud

Sõnapilv