Rae Vallavalitsuse praktikandid: kaaluksime ka tulevikus siia tööle tulemist

Sel suvel läbisid Rae Vallavalitsuses oma praktika kaks praktikanti – Mariliina Maltsar ja Sander Mägi. Mariliina õpib Tartu Ülikoolis riigiteaduste teisel kursusel, Sander Tallinna Tehnikakõrgkoolis rakendusarhitektuuri kolmandal kursusel. Mõlemad noored on ka Jüri Gümnaasiumi vilistlased. Rae Sõnumid rääkis praktikantidega vallavalitsuse tööst lähemalt.

Kus osakonnas praktikal olite ning kui kaua praktika kestis?

Sander: Planeerimis- ja keskkonnaametis ning praktika oli 10 nädalat.

Mariliina: Minu praktika oli laiema fookusega, sest eesmärk oli tutvuda omavalitsuse üldise struktuuriga, seega tutvusin selle aja jooksul mitme eri osakonna ülesannetega. Sain ülevaate näiteks vallakantselei, haridusameti, järelevalvespetsialisti, kommunikatsioonijuhi ja abivallavanema tööst. Praktika kestis neli nädalat.

Miks soovisite tulla praktikale Rae Vallavalitsusse?

Mariliina: Rae vald on üks arenenuim ja suurim omavalitsus ning just sellise valla juhtimine tundus minu jaoks väga huvitav. Lisaks on see minu koduvald, siinsed tegemised lähevad mulle korda ning seega tundus praktika Rae Vallavalitsuses mulle loogiline valik.

Sander: Mulle meeldib Rae vald ja kuna ma ka elan siin, siis kandideerisin vallavalitsusse praktikale.

Milline oli teie eelnev arvamus vallavalitsuse tööst?

Mariliina: Vallavalitsuse töö tundus minu jaoks alati huvitav, kuid arvasin, et see on üsna rutiinne, mida see tegelikult üldse pole. Lisaks arvasin, et see töö on lihtsam, kuid teemade rohkus, millega  omavalitsuse ametnikud ja töötajad kokku puutuvad, muudab selle palju keerulisemaks kui näib. 

Sander: Arvasin, et palju tööd on vaja teha iseseisvalt, kuid palju tehakse hoopis koostööna.

Milliseid ülesandeid praktika vältel teostasite?

Mariliina: Praktika vältel aitasin korraldada lastekaitsepäeva üritust Lagedil, valla parimate õpilaste vastuvõttu ja valla korraldatud mittelaagrit noortele. Õppisin ka selgeks dokumentide haldussüsteemi, dokumentide registreerimise ja muud vastuvõtusekretäri tööülesanded. 

Sander: Koosolekud, kodanike probleemide lahendamine, projekti ja projekti detailide üle vaatamine, ehitusjärelevalve ja sai ka külastatud ehitusobjekte.

Kas oli midagi, mis teid vallavalitsuse töö juures kõige rohkem üllatas?

Mariliina: Mind üllatas töö mitmekülgsus. Lisaks tavapärastele ülesannetele tekib siin kõigil pidevalt ka uusi ja huvitavaid väljakutseid. 

Sander: Mind üllatas vallavalitsuses koostöö ja kuidas kogu infrastruktuur on üles ehitatud. Samuti tõid üllatusi koosolekud, kus lahendati nii kodanike kui ka vallapoolseid küsimusi.

Mis oli kõige põnevam tööülesanne või tegevus, mida tegite?

Mariliina: Mulle meeldis osaleda vallavalitsuse ja volikogu koosolekutel ning istungitel. Need olid põnevad ja tõestasid, kui paljude eri teemadega tegeletakse. 

Sander: Mulle meeldisid koosolekud ja läbirääkimised. Tean, et see on kurnav tegevus, kuid sealt saab väga palju informatsiooni ja oskust leida inimeste vahel kompromisse.

Kas kaaluksite tulevikus tulla tööle Rae valda?

Mariliina: Praktika oli minu jaoks väga meeldiv kogemus ja peale seda jäin Rae Vallavalitsusse ajutiselt töötajat asendama ning kaaluksin ka tulevikus siia tööle tulemist.  

Sander: Kui tulevik viib just vallavalitsusse tööle, siis olen kindlasti käsi. Kui töötad sõbralikus kollektiivis, inimesed on mõistlikud ja teavad oma eriala, siis töötaksin siin meeleldi.

Mariliina, sind võisid juulis vallamaja külastanud kodanikud näha vastuvõtus. Millise kogemuse vastuvõtusekretäri töö sulle andis?

Mariliina: Vastuvõtusekretäri töö andis mulle väga väärtusliku kogemuse. Puutusin igapäevaselt kokku valla elanike murede ja soovidega ning valla lahendustega neile. Selle aja jooksul nägin taas, kui paljude erinevate pöördumistega omavalitsuses tegeletakse ning nende edasi suunamine oli minu jaoks arendav ja huvitav väljakutse. 

Kuidas vallavalitsuse tööst vaba aega veedate?

Mariliina: Minu hobiks on võrkpall, sellega olen tegelenud juba pea kümme aastat. 

Sander: Vabal ajal tegelen enesearendusega. Mulle meeldib õppida erinevaid valdkondi koolist väljaspool. Samuti teen sporti ja toimetan sotsiaalmeediaga.

KOMMENTAAR: Kristi Aru, Rae Vallavalitsuse personalijuht

Mariliina ja Sander on mõlemad noored, kes ka ise olid väga huvitatud vallavalitsuse tööst ning praktikal saadavast reaalsest kogemusest. Nad olid uudishimulikud, tegusad ja valmis osalema erinevate ülesannete täitmisel. Lähtusime, et praktika oleks nende jaoks mitmekülgne, huvitav ja annaks pildi igapäevatööst. Kui Mariliinal oli eesmärgiks saada ülevaade omavalitsuse ülesannetest ja tegevustest, siis Sandri teemad olid fokusseeritud planeerimisele ja ehitusvaldkonnale. Usun, et aeg oli õpetlik ja huvitav mõlemale osapoolele – nii praktikantidele kui ka nende juhendajatele.