Ringmajandav Rae vald

Järjest enam on aktuaalseks muutunud teemad nagu rohepööre, kliimamuutustega võitlemine ja ringmajandus. Vajadusest selle teemaga ka Rae vallas tõhusamalt edasi liikuda, algat...

Loe rohkem...

Heakorrakonkurss „Kaunis kodu“ tuleb taas!

Ka sel kevadel kuulutab Rae Vallavalitsus heakorrataseme tõstmiseks ja koduaedade kaunistamise väärtustamiseks välja heakorrakonkursi „Kaunis kodu“. Lisa...

Loe rohkem...

Rae valla esimene keskkonnanädal tõi kokku palju huvilisi

27. aprillist 5. maini toimus Rae valla esimene keskkonnanädal, mis pakkus erinevaid loenguid, ekskursioone ja muid tegevusi eesmärgiga avardada elanike silmaringi ja tõsta üldist keskkonnat...

Loe rohkem...

Ohtlike jäätmete kogumisring 27. aprillil

27. aprillil toimub ohtlike jäätmete kogumisring. Selle käigus peatub ohtlike jäätmete kogumiseks mõeldud kaubik järgnevates peatumispaikades: ...

Loe rohkem...

Kompostimisest teavitamine

Alates 2023. aasta lõpust on kõikjal Eestis kohustus tekkekohal biojäätmete liigiti kogumine ning nende kompostimine või jäätmevedajale üleandmine. Biojäätm...

Loe rohkem...

Aiatööde meelespea

Käes on kevadiste aiatööde aeg. Tuletame meelde Rae valla heakorraeeskirja ja tuleohutuse seaduse nõuete järgimise vajadust. Lõkke tegemine ja kulu põletam...

Loe rohkem...

Hajaasustuse programmi taotlusvoor on kuni 01. aprill

Hajaasustuse programmi eesmärgiks on tagada hajaasustusega maapiirkondades elavatele peredele head elutingimused ning seeläbi aidata kaasa elanike arvu püsimisele neis piirkondades. Program...

Loe rohkem...

Raieluba ja hoolduslõikusluba: puust ja punaseks!

Käes on märts ja inimesed hakkavad tasapisi aiatöödele mõtlema. Esimene kevadine töö, mida tavaliselt tegema rutatakse, on viljapuude lõikus. Viljapuude hooldusl&otilde...

Loe rohkem...

Kõrghaljastus võib olla suureks plussiks

Kuigi esmapilgul võib tunduda, et kõrged puud varjavad hoovist päikese ning segavad vaadet, siis tegelikult aitab kõrghaljastus luua puhtama keskkonna ning tõstab ka krundi v&auml...

Loe rohkem...

Esita avaldus biojäätmete kogumiseks!

Juunikuu Rae sõnumites kirjutasime biojäätmete kogumisest ning tuletame veelkord meelde, et  kõigil kinnistuomanikel, kes ei anna biojäätmeid üle kogumismahutig...

Loe rohkem...

Olgem joogivee kasutamisel säästlikud

Aastatega on kujunenud välja harjumus kasta oma aeda joogiveega. Ka vee-ettevõtjad on varasemalt selle harjumuse kujunemisele oma panuse andnud, jättes aia kastmiseks kulutatud vee eest kanalisat...

Loe rohkem...

Elurikas aed on muutustele vastupidavam

Tänavu mais käisin Rae vallas rääkimas aia elurikkusest. Kohalolijad olid väga huvilised ja tekkis mõnus arutelu. Annan väikese ülevaate jutuks tulnud teemadest, et ka ne...

Loe rohkem...

Algas karuputke tõrje

Hiid-karuputk (Heracleum mantegazzianum), Sosnovski karuputk (H. sosnowskyi) ja pärsia karuputk (H. persicum) on ohtlikud võõrliigid, mis on oma kiire leviku tõttu ohuks meie looduslikel...

Loe rohkem...

Biojäätmete kogumisest Rae vallas

Alates 2023. aasta lõpust on kõikjal Eestis kohustus tekkekohal biojäätmete liigiti kogumine ning nende kompostimine või jäätmevedajale üle andmine.  Bio...

Loe rohkem...

„Kaunis Kodu" 2023 ootab kandidaate

Rae vallavalitsus kuulutas heakorrataseme tõstmiseks ning kodukaunistamise väärtustamiseks välja heakorrakonkursi „Kaunis Kodu". Kandidaate võib konkursile esitada iga v...

Loe rohkem...

Hispaania teeteod saab viia jäätmejaama

Hispaania teetigu on laialt levinud üle Eesti, valmistades peavalu paljudele aiapidajatele. Tegu on võõrliigiga, mis tuuakse enamasti aedadesse potimulla või taime ümber oleva mulla...

Loe rohkem...

Rohu niitmine kinnistul

 Meeldetuletus kinnistuomanikele: vastavalt Rae valla heakorraeeskirjale on maaomaniku üheks kohustuseks oma kinnistul rohu niitmine. · Tiheasustusalal asuval hoonestamata kinnistul (v.a ...

Loe rohkem...

Rae vald asub mõõtma oma jalajälje suurust

Möödunud aasta lõpus käivitus Rae valla ringmajanduse pilootprojekt, et leida võimalusi keskkonda säästvateks praktilisteks lahendusteks. Projekti raames toimuvad mitmed teg...

Loe rohkem...

Hea maaomanik, hoiame kraavid korras!

Tuletame meelde, et Rae valla heakorraeeskirja järgi on kinnistuomanikud kohustatud tagama kuivenduskraavides vee tõrgeteta äravoolu. Selleks palume üle vaadata ja regulaarselt hooldada enda...

Loe rohkem...

Suurjäätmete äraandmisest

Suurjäätmed on vanamööbel – diivanid, toolid, lauad, kapid, kardinapuud, vaibad – jms suuremõõtmeline jääde, mis ei mahu oma mõõtmete v&otilde...

Loe rohkem...

Kasutusloa puudumine toob tagajärjed

Mis on kasutusluba? Ehitusseaduse järgi on kasutusluba kohaliku omavalitsuse või riigi nõusolek, et valminud ehitis vastab ettenähtud nõuetele ning seda on ...

Loe rohkem...

Lagedi kandi üldplaneeringu sisend Lagedi õpilastelt

Lagedi kandi uus üldplaneering algatati 2020. aastal, kuid jätkuvalt käib sisendmaterjali kogumine. Seekord oli Lagedi Kooli 7. klassi õpilastel võimalus oma kodukoha keskkonna osas k...

Loe rohkem...

Miks on Rae vallal vaja kliima- ja energiakava?

Rae vallavalitsus koostöös Balti Keskkonnafoorumiga on asunud koostama kliima- ja energiakava. Selgitame, milleks seda vaja on ja kuidas see puudutab iga Rae valla elanikku. Kliima muutu...

Loe rohkem...

Kas sina juba eraldad kodus biojäätmed muust prügist?

Õige pea muutuvad enamikus kohalikes omavalitsustes jäätmeveo tingimused. Paljude inimeste jaoks tähendab see võimalust kodus biojäätmeid konteinerisse koguda. Eesti...

Loe rohkem...

Rae vald on uute päikeseparkide jaoks valmis!

Tänasel päeval võiksid kõik, kellel on vähegi võimalik ja huvi taastuvast energiaallikast elektrit toota, hakata mikrotootjaks. Eesti suurim võrguettevõte Elektri...

Loe rohkem...

Teadaanded

Viimati lisatud

Sõnapilv