Rae vald pakub rahalisi võimalusi heade ideede elluviimiseks

Eesmärgiks on toetada kultuuri- ja sporditegevust, noorsootööd ning rahvaharidust. Toetust saavad taotleda MTÜ-d, sihtasutused, seltsingud ja eraisikud.

 Toetuse taotlemiseks on vaja esitada vallavalitsusele vormikohane taotlus hiljemalt:

·         I taotlusvooru 15. veebruariks,

·         II taotlusvooru 15. maiks,

·         III taotlusvooru 15. augustiks,

·         IV taotlusvooru 15. novembriks.

Taotlusi vaatab läbi ja hindab vallavalitsuse poolt moodustatud komisjon. Otsus toetamise/mitte toetamise kohta teeb vallavalitsus hiljemalt ühe kuu jooksul peale taotluste esitamise tähtaega.

 Täpsem informatsioon: http://www.rae.ee/toetused