Vallavalitsus ja RAEEL sõlmisid ühiste kavatsuste kokkuleppe

Rae Vallavalitsus ja Rae Ettevõtete Liit (RAEEL) sõlmisid 10. mail ühiste kavatsuste kokkuleppe. 


Vallavanem Madis Sariku sõnul kinnitasid vallavalitsus ja siinsete ettevõtete esindus kokkuleppega ühist tahet arendada vallas uuenduslikku, kestlikku ja toetavat töö- ning ettevõtluskeskkonda, panustades senisest enam ka kohalike noorte kaasamisse. RAEEL on seejuures vallavalitsuse strateegiline partner.  


„Ettevõtlikkuse arendamine maast madalast on võtmetähtsusega, et lastest sirguksid elus hästi hakkama saavad noored inimesed. Meie vallas tegutsevad ettevõtted saavad sellele oluliselt kaasa aidata, jagades näiteks oma teadmisi-kogemusi koolitundides ja pakkudes meie noortele praktikavõimalusi,“ sõnas Madis Sarik.

RAEEL-i juhatuse liikme Urmas Uudemetsa kinnitusel on sõlmitud ühiste kavatsuste kokkulepe tugevaks vundamendiks Rae Vallavalitsuse ja RAEEL-i edasisele koostööle, mille abil saab Rae ettevõtluskeskkond tulevikku ja arengule suunatud fookuse. „RAEEL-i liikmete ühine huvi ja motivatsioon on lüüa kaasa Rae valla ettevõtluskeskkonna arendamisel ja tugevdada selle kaudu kohalikku ettevõtlust, selle jätkusuutlikust ja konkurentsivõimet,“ ütles Urmas Uudemets.


Ühiste kavatsuste kokkulepe sõnastas ära ka soovi ja vajaduse kaasata Rae valla arenguküsimustesse senisest enam erinevaid huvigruppe. Täpsemad eesmärgid ja tegevused vaadatakse üle ja lepitakse kokku iga-aastaselt.