Milline on noorte roll ühiskonnas ja kuidas noored ise oma rolli naevad?

  • rae sõnumid
  • 09.01.2017
  • lagedi

Milline on minu kui noore inimese roll ühiskonnas?

Minul, kui osakesel ühiskonnast, on kindlasti mitmeid rolle. Koduses kontekstis on mu rolliks olla vanematele hea tütar ja eeskujulik vanem õde, sõpradele tahaksin olla hea ja mõistev kaaslane ja koolis eeskujulik õpilane, kes õpib vastavalt võimetele ning osaleb aktiivselt ka koolivälises töös.  

Olles hetkel 14-aastane ja varsti põhikooli lõpetamas, olen hakanud rohkem mõtlema ka oma tulevikule ja töökohale. Tahaksin tegutseda valdkonnas, mis mind huvitab, et igapäevane töö pakuks maksimaalset rahulolu. Järgneva 10 aasta jooksul sooviksin eelkõige lõpetada põhikooli heade hinnetega, siis minna mõnda kõrge tasemega gümnaasiumisse ja sealt edasi väärikasse ülikooli veterinaariat õppima. Kui arvestada mu praegust tulevikuplaani, kujutan ennast 10 aasta pärast ehk 24- aastaselt ette ülikooli lõpusirgel. Ülikooli kõrvalt sooviksin käia ka tööl, kas siis poole- või täiskohaga. Pärast ülikooli lõppu sooviksin saada mõnda loomakliinikusse assisteerivale ametikohale ja pärast seda juba ise täiskohaga loomaarstiks.

Kui küsida, millisena või kus näevad 10 aasta pärast ennast minu eakaaslased, siis sellele küsimusele ma täiesti selget vastust anda ei oska. Iga inimene on erinev ja tema toimetulek ühiskonnas sõltub inimese enda tahtest ja saavutusvajadusest.

Olen arvamusel, et minu panus ühiskonda sõltub ikkagi valdavalt mu enda soovidest ja tahtejõust. Väga oluline roll on kindlasti ka kodul, vanematel ja sõpradel, paraku ei saa mu arvamust või soove täielikult keegi muuta - ja kas peakski?

Tean, et usun endasse ja tulevikus kavatsen seista eelkõige enda eest, samas ka oma vanemate ja sõprade eest. Vaadates ajas veelgi rohkem edasi, siis kindlasti on minu kohustuseks tulevikus seista ka oma pere ja laste eest.

Ühiskonnas, millest mina unistan, oleks kindlasti rohkem sallivust üksteise vastu, ja inimest ei hinnataks koheselt tema nahavärvi või usu järgi. Samuti peaks leidma lõpu loomade piinamine erinevates tööstustes ja tsirkustes. Kahjuks saab selline ühiskond eksisteerida vaid unistustes.

Selleks, et üksikisiku tasandil midagi maailmas muutuma hakkaks, peab ise midagi ette võtma, mitte ootama, et keegi selle sinu eest ära teeks. Kõik saab alguse meist endist. Maailma ühiskond on viimasel kümnendil väga palju muutunud. Maailmast on saanud tarbimisühiskond, kus rõõmu ja rahuldust pakubki aina uute toodete ja teenuste ostmine ja usutakse, et see on ainuõige viis elada

Seega - igaühel meist on võimalus maailma paremaks muuta. Kui igaüks panustab kasvõi väikese osa - oledki juba parem inimene.

 

Annabel  Pops

Lagedi Kool

8. klass