Rae vald investeerib 10 miljonit eurot uute lasteaiakohtade rajamisse

Eesti lasterikkaim omavalitsus Rae vald rajab aastatel 2024/2025 lasteaiakohti täiendavalt 240 lapsele, investeerides sellesse 10 miljonit eurot. Rae vallavolikogu andis oma 18. juuni istungil nõusoleku Uuesalu lasteaia rajamiseks ja Lagedi lasteaia laiendamiseks.

Uuesalu piirkonda rajatakse täiesti uus kaheksarühmaline lasteaed koos abiruumidega 160 lapse jaoks. Investeeringu kogumaht ulatub 6,7 miljoni euroni, ehituse peatöövõtja on Tesron Ehitus OÜ. Uuesalu lasteaia ehitus on alanud ja lasteaed valmib 2025. aasta sügisel.

Eelkõige hakkab uus lasteaed teenindama ligi 1200 elanikuga Uuesalu küla, kuid kohtade olemasolul ka Rae valla Peetri piirkonda laiemalt. Kuigi Peetri piirkonnas on täna juba kuus lasteaeda, on ikka palju lapsi lasteaiakohta ootamas.

Samuti kiitis volikogu heaks ka olemasoleva Lagedi lasteaia juurdeehituse, millega laiendatakse lasteaeda oluliselt – kuue rühmaga lasteaiale lisandub veel neli rühma 80 lapsele. Riigihange ehitaja leidmiseks on läbi viidud ja leping ehitajaga sõlmitud. Lagedi lasteaia laienduse ehitus algas samuti juulis ja juurdeehitus valmib 2025. aasta I kvartali lõpuks. Selle rajamise maksumus ulatub ligi 3,4 miljoni euroni.

Rae vald on kõige noorema elanikkonnaga omavalitsus – 2024. aasta alguses oli alaealiste osakaal Rae vallas 34%, mis on kõrgeim näitaja Eestis. Vallaelanike keskmine vanus jääb alla 33 eluaasta. Rae vallas on täna 6 kooli ja 13 lasteaeda.

 

Foto: Rajatav Uuesalu lasteaed (3D illustratsioon).