Valla liikuvuse teemad saavad fookuse

Mais alustas Rae Vallavalitsuses tööd liikuvusspetsialist Õnne Kask. Tema ülesandeks on valla liikuvuslahenduste analüüsimine ja kujundamine ning kaasaegse tänavaruumi ja kestliku ühistranspordisüsteemi arendamine.

Vähem kui kahe aasta eest elas Õnne veel Hollandis, kus ta omandas nii bakalaureuse kui magistrikraadi ruumilises planeerimises. Koos Hollandis töötatud ajaga oli ta Hollandis kokku kümme aastat. Seal elades tekkiski tal suurem huvi liikuvuse ja transpordi vastu.

Hollandis oli jalgrattaga liikumine igapäevane, aga Eestit külastades oli jalgrattaga liikumisel alati erinevaid takistusi. Näiteks oli üsna ebamugav jalgratast vanemate keldrist igapäevaselt välja sikutada, puudusid jalgratta parkimisvõimalused poodide jm sihtkohtade juures või ei olnud lihtsalt ohutu jalgrattaga sõita. Täna on Õnne sõnul olukord juba tunduvalt parem kui 5–10 aastat tagasi.

Rae vallas on liikuvusspetsialisti ametikoha eesmärgiks suunata valla strateegilist arengut nii, et auto kõrval oleks valla elanikel võimalik liikuda mugavalt ja ohutult jalgsi, jalgratta ja ühistranspordiga. See muutus ei teki üleöö, kuid iga detailplaneeringu ja ehitusprojektiga saab samm-sammult luua keskkonda, mis toetab erinevaid liikumisviise. Õnne usub, et parim lahendus on see, kui elanikel on liikumiseks valikuvõimalused ja nad ei sõltu ainult isiklikust sõiduautost. Paljudel peredel võiks olla võimalus loobuda teisest sõiduautost. Õnne ise käib Rae valda tööle Tallinnast. Enamasti sõidab ta ratta või rongiga Ülemistesse, kust saab kiirelt bussiga Jürisse. Mõnikord, kui tal on näiteks Peetris asjaajamist, sõidab ta rattaga Peetrisse ja sealt edasi vallamajja. Õhtul saab valida – kas on piisavalt võhma, et 15 km koju tagasi sõita või on parem liikuda rattaga Lagedile ja sealt rongiga koju minna. Ja vahel on mõistlik tulla ka autoga.  

Just selliseid paindlikke võimalusi liikumiseks soovib Rae vald liikuvusspetsialisti abiga ellu kutsuda. Õnne annab olulise panuse nii Rae valla põhjapiirkonna kui ka Lagedi kandi üldplaneeringusse. Ruumilisel planeerimisel on oluline mõju inimeste liikumistele. Elukohtade, töökohtade ja teenuste asukohad ja ligipääsetavus määravad selle, kuidas elanikel on üldse võimalik nende sihtkohtade vahel liikuda. On väga oluline, et nii ruumi kui ka liikuvuse planeerimisel võtaksime rohkem arvesse mõju meie tervisele ja ühiskonnale. Vähem autokeskset planeerimist aitab meil liikuda aktiivsemalt ja see parandab nii meie vaimset kui füüsilist heaolu. Lisaks saame rohkem nautida tänavaid kui avaliku ruumi osa ja mitte ainult liikumiskoridorina.

Lisaks on vallal plaanis kaardistada üleüldist liikuvuse olukorda vallas. Kus on täna hea jalgrattaga sõita, kus saaks paremini? Kuidas parendada ühistransporti? Kus on täna konfliktikohad eri liiklejate vahel ja kuidas neid parandada? Nendele küsimustele aitab vastata ka sügisesse planeeritud Rae valla liikuvusuuring.

Õnne töö Rae vallas on tihedalt seotud ka tema teadustööga Tallinna Ülikoolis, mis seab eesmärgiks uurida võimalusi elanike kaasamiseks liikuvuse arendamisel. Lagedi kohvikutepäeval 19. augustil saab tulla Õnnega jutustama ja anda oma panuse liikuvusprobleemide kaardistamisse.

Lisaks ruumilisele planeerimisele saab suurem fookus olema ka teadlikkuse tõstmisel ja kogukonna suunamisel, et inimesed kasutaksid rohkem jalgratast ja ühistransporti ja vähem isiklikku sõiduautot. Näiteks 16.–22. septembril on tulemas Euroopa Liikuvusnädal, mida tähistatakse nii Tallinnas kui mitmel pool üle Eesti. Rae vallas planeerime septembris sellega seoses liikuvuskuud, et juba kohe kooliaasta alguses motiveerida lapsi ja lapsevanemaid tulema kooli jalgsi, jalgratta ja ühistranspordiga. Rohkem infot liikuvuskuu kohta jagame augustis.

ÕNNE NIPID: 

· Jalgrattaga liikumiseks kasuta äppi OsmAnd Maps, kus on olemas nii Rae valla kui Tallinna linna jalgratta- ja jalgteed (lae peale CycleOSM kaart). Sarnaselt muudele kaardirakendustele saad teada ka eeldatava sõidu pikkuse jalgrattaga.

· Kui ostad jalgratast, vali linnaratas – sõitmine püstiasendis on tunduvalt mugavam ja ohutum, kuna vaateväli on suurem. Linnaratas on ka üldiselt mugavam kui maastikuratas.

· Uuri Google Maps-ist, kas saad sihtkohta bussi või rongiga. Tallinna kesklinn on nii bussi kui rongiga (Lagedilt) hästi ühendatud. Sõida jalgratta või autoga rongijaama ning sealt edasi juba mugavalt ja kiirelt ühistranspordiga.