Rae valla esimene keskkonnanädal tõi kokku palju huvilisi

27. aprillist 5. maini toimus Rae valla esimene keskkonnanädal, mis pakkus erinevaid loenguid, ekskursioone ja muid tegevusi eesmärgiga avardada elanike silmaringi ja tõsta üldist keskkonnateadlikkust.

Keskkonnanädal algas ohtlike jäätmete ringiga, mille käigus said kodumajapidamised seitsmes punktis üle valla tasuta ära anda ohtlike jäätmeid. Järgnesid linnulauluhommik Kurna mõisa pargis ja jalgsimatk Vaida reoveepuhastusjaama. Samuti sai kuulda Keskkonnaameti loengut võõrliikidest, külastada Jüri jäätmejaama ja vaadata filmi „Varaküps“. Kõige populaarsem üritus oli kindlasti laternamatk Peetri alevikus, kuid palju huvilisi jagus ka mujale.

Keskkonnaalaseid üritusi viisid märtsis, aprillis ja mais läbi ka valla lasteasutused – nt Õie lasteaed, Võsukese lasteaed, Vaida lasteaed ja Jüri Gümnaasium. Õpiti jäätmete sorteerimist, korraldati mänguasjavahetuspäev ja taaskasutus-meisterduspäev, tehti õppekäike.

Suur tänu kõigile osalejatele ja neile, kes olid abiks ürituste korraldamisel!

 

Fotol 1 Linnulauluhommik Kurna mõisa pargis. Foto: Ege Kibuspuu

Fotol 2 Keskkonnaameti loeng võõrliikidest. Foto: Jana Suurthal