Rae valla teede kogupikkus sai lisa

Suve esimese poole teedeehitus tõi vallale juurde kolm kauaoodatud teelõiku, mis parandavad Peetri piirkonna liiklusturvalisust ja sujuvust.

Vana-Tartu maanteeäärne kergliiklustee

5,3 km pikkune valgustatud kergliiklustee ehitamisega alustati 2015. Valgustatud tee saab alguse Järvekülast, kulgeb läbi Peetri kuni Tallinna sildini. Töö teostajad olid Viaston Infra OÜ ja TREV2.

Tallinna piirist kuni Tartu maanteeni valminud kergliiklustee lõik valmis Rae valla ja Tallinna linna koostööna. 0,6 km pikkuse lõigu ehitustöid rahastati Tallinna linna eelarvest, kuid projekteerimist rahastas Rae vald.

Kergliiklustee ehitamiseks sai Rae vald toetust Euroopa Liidu fondi meetmest „Linnaliste piirkondade arendamine“. Järveküla–Peetri–Tallinna kergliiklustee kolmanda etapi kogumaksumus oli 503 112,75 eurot, kokku on läinud kolmeetapiline tee-ehitus maksma ligikaudu 900 000 eurot.

Mõigu tee

Peetri kooli taga asuva Mõigu tee lõigu remontimine ja sõidutee äärde valgustatud kergliiklustee ehitamine maksis 169 152,17 eurot. Tööde teostaja InfraRoad OÜ.

Uusmaa tee

Uusmaa tee pikendusena ehitati välja 100 meetri jagu sõiduteed ja 200 meetrit kergliiklusteed. Töö maksumus oli 65 142,89 eurot. Tee valmimise järel muutus bussiliini nr 121 sõidumarsruut. Tööde teostaja InfraRoad OÜ.