Rae Vallavolikogu veebruar 2024 istung

Rae Vallavolikogu detsembrikuu istung toimus 20. veebruaril Järvekülas Kindluse Koolis. Istungi algul andis vallavanem Madis Sarik ülevaate päevakajalistest teemadest ning rahandusameti juhataja Pille Koiduste tegi ülevaate 2023. aasta majandustegevusest. Seejärel tutvustas abivallavanem Hannes Ojangu Rae valla arengukava ja eelarvestrateegia uuendamise ajakava. Uut arengukava  ei ole hetkel plaanis tegema hakata, vaid ajakohastada täna kehtivat. Avaliku aruteluni soovitakse jõuda augustis.

Volikogu istungil vastu võetud otsused:

· Võeti vastu määrus nr 44 „Rae Vallavolikogu 15.11.2022 määruse nr 14 „Reklaami paigaldamine ja reklaamimaksu kehtestamine Rae vallas“ muutmine“.
· Võeti vastu otsus nr 113 „Rae valla koolieelses lasteasutuses lapsevanema poolt kaetava osa maksmisest erandkorras vabastamine“. 24.-26. jaanuaril osalesid 9 Rae valla lasteaiad Eesti Haridustöötajate Liidu poolt korraldatud toetusstreigis. Kuna lapsevanemal puudus võimalus kasutada koolieelse lasteasutuse teenust toetusstreigi tõttu, siis tasaarveldatakse lapsevanema poolt tasutud kohatasu.
· Võeti vastu otsus nr 114 „Rae Vallavolikogu 21.03.2006 otsusega nr 96 „Järveküla küla Otsa 10 kinnistu detailplaneeringu kehtestamine“ kehtestatud detailplaneeringu kehtetuks tunnistamine“.
· Võeti vastu otsus nr 115 „Rae Vallavalitsuse 02.09.2014 korraldusega nr 1155 „Rae küla Loopõllu kinnistu detailplaneeringu kehtestamine“ kehtestatud detailplaneeringu kehtetuks tunnistamine“.
· Võeti vastu otsus nr 116 „Rae Vallavalitsuse 10.02.2015 korraldusega nr 207 „Uuesalu küla Herne kinnistu ja lähiala detailplaneeringu kehtestamine“ kehtestatud detailplaneeringu kehtetuks tunnistamine“. Kõik kolm otsust puudutavad Rail Balticu ehitamist ning sinna jäävaid kehtestatud detailplaneeringuid.
· Võeti vastu otsus nr 117 „Rae Vallavolikogu 30. novembri 2021 otsuse nr 20 „Volikogu alatise eelarve- ja arengukomisjoni koosseisu kinnitamine“ muutmine “. Eelarve- ja arengukomisjoni liikme kohustustest vabastati Meelis Randmaa ja kinnitati tema asemel eelarve- ja arengukomisjoni koosseisu liikmeks Luule Sööt.