Rae Vallavolikogu oktoobrikuu istung

Rae Vallavolikogu istung toimus 17. oktoobril Rae Kultuurikeskuses. Istungi algul andis päevakajalistest teemadest ülevaate vallavanem Madis Sarik. Abivallavanem Anna Õuekallas andis teada, et lahkub omal soovil abivallavanema kohalt 31.12.2023. Rae Vallavalitsuse rahandusameti juhataja Pille Koiduste tutvustas 2024.–2027. aastate eelarvestrateegiale tehtud muudatusettepanekuid koos vallavalitsuse seisukohtadega.

Volikogu istungil vastu võetud otsused:

· Võeti vastu määrus nr 32 „Rae valla 2024.–2027. aastate eelarvestrateegia kinnitamine“.
· Võeti vastu määrus nr 33 „Arengukava ja eelarvestrateegia koostamise kord“.
· Suunati kaasava eelarve menetlemise eelnõu III lugemisele, määrati parandusettepanekute tegemise tähtajaks 25.10.2023.
· Võeti vastus määrus nr 34 „Rae Vallavolikogu 15. novembri 2022 määruse nr 22 „Rae valla sportlaste, võistkondade ja spordiedendajate tunnustamise kord“ muutmine“.
· Suunati Rae valla hariduse ja noortevaldkonna arengukava eelnõu II lugemisele, määrati parandusettepanekute tegemise tähtajaks 25.10.2023.

Istungi protokolliga on võimalik tutvuda kohaliku omavalitsuse istungite infosüsteemi lehel www.volis.ee.