Rae Vallavolikogu novembrikuu istung

Rae Vallavolikogu istung toimus 21. novembril Rae Kultuurikeskuses. Istungi algul andis vallavanem Madis Sarik ülevaate päevakajalistest teemadest ning vallavalitsuse rahandusameti juhataja Pille Koiduste tegi ülevaate Rae valla 9 kuu majandustegevusest.

Volikogu istungil vastu võetud otsused:

· Võeti vastu määrus nr 35 „Kaasava eelarve menetlemise kord“.
· Võeti vastu määrus nr 36 „Rae valla hariduse ja noortevaldkonna arengukava kinnitamine“.
· Suunati Rae Vallavalitsuse ametiasutuse struktuur ja teenistuskohtade koosseisu eelnõu II lugemisele, määrati parandusettepanekute tegemise tähtajaks 29.11.2023
· Suunati Rae valla 2024. aasta eelarve eelnõu II lugemisele, määrati parandusettepanekute tegemise tähtajaks 29.11.2023.
· Suunati Rae valla noortevolikogu põhimääruse muutmise eelnõu II lugemisele, määrati parandusettepanekute tegemise tähtajaks 29.11.2023.
· Suunati Rae valla jäätmehoolduseeskirja muutmise eelnõu II lugemisele, määrati parandusettepanekute tegemise tähtajaks 29.11.2023.
· Võeti vastu otsus nr 100 „Nõusoleku andmine kinnisvara arendamise kontseptsioonile läbi hoonestusõiguse seadmise“.
· Võeti vastu otsus nr 101 „Vallavanemale ja abivallavanematele töötasude ja lisatasude määramine“.
· Võeti vastu otsus nr 102 „Audiitori määramine“. 2023. aasta majandusaasta auditeerimiseks kuulutati välja väikehange, kutsed osalemiseks saadeti üheteistkümnele audiitorbüroole, kellel on vastav tunnistus kohaliku omavalitsuse üksuse auditeerimiseks. Pakkumuse esitas Audit & Consult OÜ, leping sõlmitakse kaheks aastaks.
· Võeti vastu otsus nr 103 „Rae Vallavolikogu 30.11.2021 otsuse nr 20 „Volikogu alatise eelarve- ja arengukomisjoni koosseisu kinnitamine“ muutmine“.

Istungi protokolliga on võimalik tutvuda kohaliku omavalitsuse istungite infosüsteemi lehel www.volis.ee.