Rae Vallavolikogu jaanuar 2024 istung

Rae Vallavolikogu jaanuarikuu istung toimus  23. jaanuaril Kindluse Koolis. Istungi pidamiseks valiti Kindluse Kool, kuna koolis on tehnilised võimalused istungi salvestamiseks ja ka otseülekandeks. Tulevikus on plaan hakata volikogu istungeid näitama otseülekandena.

Külalisesinejana tegi ettekande Rail Balticu Harju lõigu põhitrassi vanemprojektijuht Jan Minski, kes tutvustas Harjumaa ehitusetappe: I etapp Ülemiste– Soodevahe, II etapp Soodevahe–Kangru. Assaku peatuse detailplaneering valmib 2024. aastal, ehituse eeldatav aeg on 2027. Samuti tegi ettekande valla sisekontrolör Ahto Pahk. Sisekontrolli ülesandeks on vallavalitsuse struktuuriüksuste ja hallatavate asutuste kogu tegevuse (sh eelarveliste ja sihtotstarbeliselt eraldatud vahendite kasutamise) õiguspärasuse, otstarbekuse ja efektiivsuse kontrollimine ja nõustamine ja andmekaitsega seonduvad teemad.

Volikogu istungil vastu võetud otsused:

· Võeti vastu määrus nr 43  „Rae valla kohanimede määramise kord“
· Suunati eenõu Rae Vallavolikogu 15.11.2022 määruse nr 14 „Reklaami paigaldamine ja reklaamimaksu kehtestamine Rae vallas“ muutmine II lugemisele
· Võeti vastu otsus nr 109 „Nõusoleku andmine katastriüksuste piiride muutmiseks ning Tallinna-Rapla raudtee 1410 katastriüksuse tasuta võõrandamiseks Eesti Vabariigile“
· Võeti vastu otsus nr 110 „Rae Vallavalitsusele loa andmine Jüri Gümnaasiumi ümberkorraldamiseks. 2024. aasta sügisest avatakse Rae Gümnaasium ning tänased Jüri Gümnaasiumi gümnasistid liiguvad uude gümnaasiumisse. Jüri Gümnaasiumist saab põhikool.
· Võeti vastu otsus nr 111 „Rae Vallavolikogu 30. novembri 2021 otsuse nr 17 „Volikogu alatise sotsiaal- ja tervishoiukomisjoni koosseisu kinnitamine“ muutmine“. Komisjoni koosseisust vabastati Robert Veskus ning kinnitati tema asemel uueks liikmeks Meelis Lepikult.
· Võeti vastu otsus nr 112  „Rae Vallavolikogu 30. novembri 2021 otsuse nr 19 „Volikogu alatise keskkonnakomisjoni koosseisu kinnitamine“ muutmine“. Komisjoni koosseisust vabastati Jürgen Paat ning kinnitati tema asemel uueks liikmeks Anna Õuekallas.

Istungite protokollidega on võimalik tutvuda kohaliku omavalitsuse istungite infosüsteemi lehel www.volis.ee.