Rae Vallavolikogu aseesimeheks valiti Tarmo Gutmann

Seoses Rae Vallavolikogu aseesimehe Mart Võrklaeva suundumisega valitsusse, on tema volitused Rae Vallavolikogu liikmena peatunud kuni valitsuse liikme volituste lõppemiseni. Maikuu volikogu istungil valiti uueks volikogu aseesimeheks Tarmo Gutmann.

Tarmo Gutmann on põline jürikas. Jüris on ta saanud ka esmase hariduse. Oma igapäevatöös juhib Tarmo Rae vallas Peetris asuvat tehast, kus toodetakse erinevaid energia- ja soojatootmise lahendusi, nagu elektri- ja soojusenergia koostootmisjaamad, konteineraurukatlamajad jne. Tarmo on AS Elveso nõukogu liige, Rae Spordikeskuse nõukogu esimees ning Reformierakonna Rae piirkonna juht. Rae Vallavolikogus kuulub ta haridus- ja kultuurikomisjoni, eelarve- ja arengukomisjoni ning sotsiaalkomisjoni.

Volikogu töös hindab Tarmo väga töökust, innovatsiooni, üksteisest lugupidamist ning loomulikult eesmärgipärast tegutsemist. „Minu jaoks on tähtis, et iga volikogu liige teeb oma ettepanekud mõeldes Rae vallale kui tervikule. Väga oluline on ka üksteise austamine ja lugupidamine, nii sünnivad parimad otsused. Õnneks saan siin öelda, et Rae Vallavolikogu on täna professionaalne ja teeb oma tööd hästi. Ka mina volikogu aseesimehena olen eeskujuks, kuidas teha volikogus tööd ehk poliitikat viisil, et sellest võidavadki meie valla elanikud.“

Lähiaastatel näeb Tarmo vallas mitmeid suuri väljakutseid. „Rae vallal on oluliselt suuremad väljakutsed kui hetkel meie rahalised võimalused. Tasakaalu leidmine on kompromisside kogum, mida tuleb meil teha väga tarkade ja läbimõeldud otsustega. Jätkuvalt on meil puudu lasteaiakohtadest, kus meie pingutused kahjuks ei jõua veel järgi elanike arvu kasvule. Siin on tähtis roll ka arendajatel – kas nad soovivad kaasa rääkida valla sotsiaaltaristu loomisel või ei. Vaatamata takistustele jätkame lasteaedade ja koolide ehitamist.“ Samas toob uus volikogu aseesimees välja ka mitmed olulised objektid, mis väga oodatud ning peagi valmimas. „Jüri Gümnaasiumi uus staadion, Raeküla Kool, Peetri vabaajakeskus, mitmed kergliiklusteed jne. Kõike seda oodatakse ja on ka vaja, raha tuleb leida ja volikogu peab siin oskama prioriteete seada.“

„Me ei unusta ära vähekindlustatud peresid ja abivajajaid. Kaasajastame pidevalt sotsiaaltoetuste süsteemi ja teenuseid, mida inimesed vajavad oma igapäevaelus. Suur rahaline väljakutse vallale on hariduslike erivajadustega lastele õppe- ja kompetentsikeskuse loomine. Töö selles suunas käib ja olen kindel, et koostöös naabervaldadega on see kõik meil ühel päeval ka olemas!“