Rae valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise arutelu

Rae valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava aastateks 2017–2028 projekti avalik arutelu toimub Rae vallavalitsuse ruumides 10.05.2017 kell 17.00.

AS Infragate Eesti on koostanud Rae valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava aastateks 2017–2028.

Projekti avalik väljapanek jääb ajavahemikku 19.04–10.05.2017. Materjalidega saab tutvuda valla kodulehel http://www.rae.ee/arengukavad