Peapiiskop Urmas Viilma külastas Jüri Gümnaasiumi ja kirikut

Märtsikuu esimesel nädalal väisas valda Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku (EELK) peapiiskopp Urmas Viilma. Visiidi käigus külastas vaimulik koos Jüri Koguduse õpetaja Tanel Otsaga  kirikut ja gümnaasiumi ning kohtus Rae, Raasiku ja Kiili vallavanematega.

Nelja aasta eest, pärast kirikupeaks valimist, hakkas Viilma enda sõnul osalema väga paljudel kohtumistel ja koosolekutel peamiselt Tallinnas, kuid ka välismaal. „Loomulikult hakkasin sageli osalema erinevatel koguduste pidupäevajumalateenistustel ja konverentsidel, kuid sellise elu- ja töörütmi juures jäävad harvaks vahetud kohtumised koguduste vaimulike ja teiste kiriku kaastöölistega. Samal ajal on põhiline osa kogudustest ajalooliselt maapiirkondades, mitte Tallinnas või mujal suuremates keskustes. Nõnda otsustasin, et külastan igal aastal igas kiriklikus piirkonnas ehk praostkonnas, mida on Eestis kokku kaksteist, ühte vaimulikku ja olen temale töövarjuks. Nõnda olen alates 2016. aastast alates külastanud juba 32 koguduse õpetajat. Tanel Ots Jüri koguduse õpetajana on 33. vaimulik, kellel külas olen. Kokku teenib EELK 169 koguduses umbes 140 vaimulikku,“ selgitas Viilmaa, kes varem Jüri kirikut küll külastanud oli, kuid tegi seda nüüd esmakordselt peapiiskopi ametis.

Ise üle 20 aasta koolis ka usundiõpetuse tunde andnud peapiiskop rääkis külaskäigust Jüri Gümnaasiumi noorte juurde, et naudib alati huvitavaid kohtumisi koolides. „Jüri Gümnaasiumis kõnelesin väärtuste teemal üldisemalt, sest ühiskonnas kõneletakse viimasel ajal palju väärtustest. Ometi on küsimus, kas inimesed teavad, mis on demokraatlikud väärtused, kristlikud väärtused, euroopalikud väärtused ning kas need on kattuvad või on eristuvad mõisted. Samuti rääkisin sellest, kas väärtused on midagi, mis ajas muutuvad või mitte. Kuna kohtumine oli ühe akadeemilise tunni pikkune, kulus aeg ruttu, kuid mõned küsimused mulle ka esitati. Muuhulgas küsiti sellegi kohta, kuidas on võimalik kirikuõpetajaks õppida ning milline haridus selleks tuleb omandada,“ lisas peapiiskop.

 Foto: Peapiiskop Urmas Viilma ja teda võõrustanud Jüri koguduse õpetaja Tanel Ots Jüri kiriku ees.