7. november 2017 on revolutsiooniline aeg muutusteks!

Tule töö- ja karjäärimessile, mis toimub Tallinnas, Kultuurikatlas just 07.11.2017 kell 11:00-17:00

Positiivset muutust Sinu ellu aitame tuua läbi uute kontaktide, põnevate esinejate, tarmukate edulugude, väärikate tööandjate, tuleviku arenguvisioonide ning analüüsivate töötubade. Messist annab ülevaate Merle Haug, juhtivkonsultant (tööandjad).

Messile on oodatud

kõik inimesed, kes otsivad hetkel tööd või soovivad mingit muutust oma karjääris. Muutused on evolutsiooni osa. Me kas läheme kaasa, häälestume ümber ja püüame muutustuulte edust osa saada või siis mitte. Juhul kui mitte, siis millele me loodame?

Vähenenud töövõime, vajalik keeleoskus, Sinu noorus või vanus on Sinu eripärad, aga nad ei saa olla põhjused, miks peaksid kõrvale jääma.

Messil osaleb ligi 100 tööandjat

nii Eestist kui välisriikidest. Eesti ettevõtetest on esindatud IT-,  tootmis-, laomajandus-, kaubandus-, teenindus-, ja avaliku halduse ettevõtted. Pakutakse nii spetsialisti ametikohti kui lihttööd, nii täis- kui osalist tööaega, samuti lühiajalist tööhõivet ja hooajalisi töökohti. EURES programmi raames on endiselt võimalik edukalt asuda tööle mõnda välisriiki.

Ootame noori

kes alles otsivad oma kohta tööturul. Millest alustada? Kuidas alustada? Messi raames on avatud nii karjäärinõustamine kui erinevad õpitoad. Messil on esindatud mitmed õppeasutused, kellel on uusi ja huvitavaid õppe- ja täiendõppekursusi. Saad otse kontakti luua tööandjatega, kes pakuvad koolipraktika võimalust. Noorte värbamist ja töökoha otsinguid aitavad nõustada meie parimad spetsialistid.

Ootame eakamaid

inimesi, kes tunnevad, et nad suudavad ja soovivad veel ühiskonda panustada tööhõive kaudu. Paljud tööandjad pakuvad osalist tööaega, mis võiks just vanemaealistele sobida. Kindlasti on eriti väärtuslikud need eakamad, kes on oma professiooniga tööandjate huviorbiidis, seda eriti nendes elukutsetes, kus noori ei ole piisavalt peale kasvanud.

Karjääriseminar

„Meie inimesed – meie võimalused 3.0“ võtab fookusse uue aja ametid: blogija, youtuber’i ja jagamismajanduse. Ennustame tuleviku tööd või on tulevik ennustamatu? Tõdeme, et oskuslik töötaja = edukas ettevõte ning paneeldiskussioonis on ainult naised, kes usuvad kindlalt, et ettevõtjaks ei sünnita vaid julgetakse. Tule kuulama ja saa osa kaasahaaravates ettekannetest ning aruteludest!

Teenuste seminaril

tutvustame lähemalt, mis imeloom on OSKA ja kuidas ennast täiendada ja koolitada  kui oskustest jääb vajaka – ole siis töötav või mittetöötav inimene. Räägime teenuste programmist Tööta ja Õpi, mis toetab oskuste omandamist. Selgitame, kuidas toimub töövõime hindamine ja küsimusi on võimalik esitada valdkonna ekspertarstile. Teada saab, kuidas alustada ettevõtlusega töötukassa toel.

Messi töötoad

on praktilised, sisulised ja kasulikel teemadel. Siin saad vastused küsimustele:

Kuidas paremini toime tulla stressiga ja maandada pingeid?
Kuidas end müüa, kui puudub töökogemus?
Kas oled praegu valikute ristteel, mida edasi teha? 
Kas on otstarbekam jääda palgatöötajaks või hakata ettevõtjaks?
Messikülastajate küsimustele vastavad meie koostööpartnerid Maksu- ja Tolliametist, Tööinspektsioonist ja Sotsiaalkindlustusametist. Kohal on erivajadustega inimesi ühendavad organisatsioonid. Messil on nõustamisboksid erivajadustega inimestele, kus inimesi nõustavad töötukassa juhtumikorraldajad. Jagatakse tasuta karjäärinõu ja samas saab kohe ka karjäärnõustamisele – viimane on mõeldud nii töötavatele kui tööd otsivatele inimestele.

Need, kes messil karjäärinõustamisele ei jõua, võivad alati tulla tasuta nõustamisele töötukassa Lilleküla büroosse - lisainfot leiab lehelt www.minukarjaar.ee. 

Töömess on tasuta. Infotelefon 15501,  www.toomess.ee

Alusta muutust Sinust endast. Tule messile!