Volikogu muutis lapsehoiuteenuse rahastamise paindlikumaks

Enne uue korra kehtima hakkamist sai lasteaiajärjekorras   olev vanem lapsehoiuteenuse   rahastust seni, kuni talle pakuti kohta   munitsipaallasteaias. Kui lasteaiakohta   vastu ei võetud, lõpetati lapsehoiuteenuse   rahastamine, aga 16.05.2017 heakskiidetud   volikogu määruse „Rae valla eelarvest   lapsehoiuteenuse rahastamise tingimused   ja kord“ muudatuse alusel ei lõpetata   lapsehoiuteenuse rahastamist, kui vanemale   on pakutud kohta munitsipaallasteaias   tema elukoha teeninduspiirkonda.  

„Muudatuse kaudu saavad pered   paindlikumad võimalused. Kuna lasteaiakohti   pakutakse vanema jaoks vahest   ebasobival ajal, näiteks õppeaasta keskel,   siis uus kord annab vanemale võimaluse   mitte kohe pakkumist vastu võtta, kui lasteaia   järjekorras on veel ootamas lapsi. Kui   vanem jätab lasteaiakoha vastu võtmata,   jätkab vald lapsehoiuteenuse rahastamist   ning pakub koha järgmisele järjekorras   oleva lapse vanemale. Aga kui vanem võtab   koha vastu, siis sel juhul vald lõpetab   lapsehoiuteenuse rahastamise ning hakkab   pakkuma selle asemel lasteaiateenust,“   selgitas abivallavanem Jens Vendel.  

Uus kehtima hakanud kord ei kohusta   lapsehoiuteenust kasutavat vanemat mitte   midagi teistmoodi tegema. Vanem saab   nüüdsest lihtsalt arvestada, et kui laps on   lasteaiajärjekorras ja lasteaias kohta pakkuda   ei ole, siis kuni kolmeaastaste laste   puhul saab vald doteerida lastehoius käimist.   Kõige rohkem puudutab muudatus   lapsehoiuteenuse rahastamise korras Peetri   piirkonna vanemaid, sest seal on lasteaiakohti   puudu. Rae vallavalitsuse haridus-   ja sotsiaalameti andmetel oli Peetri   piikonnas 2017. aasta mais ligi 690 lasteaiakohta   ja 80 lastehoiukohta, kuid lasteaiakoha   ootel on ligikaudu 200 last.

Ameti   andmetel kasvab aga nõudlusest tulenevalt   lapsehoiuteenust pakkuvate koostööpartnerite   arv. Samuti on kasvamas Peetri piirkonna   lasteaiakohtade arv, sest ettevalmistamisel   on uue 180kohalise lasteaia ehitus,   mis saab valmis aastal 2018.  

RS

Foto Anneli Kardin