Vallavalitsus soovib perearstiteenust Peetrisse

Rae vallavalitsus kuulutas välja konkursi sobivate ruumide leidmiseks Peetri piirkonda, et alustada võimalikult kiiresti perearstiteenuse osutamist.  

„Töötame selle nimel, et perearstikeskuse rajamiseks saaksime õiguse raha taotleda Ühtekuuluvuspoliitika fondi meetmest, mida haldab sotsiaalministeerium,“ tutvustas olukorda vallavanem Mart Võrklaev, kelle sõnul on meetmes veel pärast esimest jagamist vabu vahendeid, mis investeeritakse teises voorus valitud tervisekeskuse projektidesse.

„Kuid samaaegselt valmistame ette Peetrisse ajutise perearstikeskuse avamist, sest vaid nii saame leida perearstid ja tagada esmatasandi tervishoiuteenuse võimaldamine Peetris,“ rääkis vallavanem Mart Võrklaev.

Peetris elav Rae vallavolikogu liige ning sotsiaal- ja tervishoiukomisjoni esimees Tõnis Kõiv ütles, et nii elanikelt saadud tagasisideme põhjal kui ka volikogu arvates on perearstikeskust Peetrisse vaja. „Eriti tähtsaks peavad perearsti lähedust noored lapsevanemad, kes moodustavad Peetri ja Järveküla elanikest enamiku,“ kõneles Kõiv.

Võrklaev kinnitas, et vallal on olemas Niinesaare tee juures sobilik kinnistu, koostatud alale detailplaneering ning samuti on valminud maja eskiisprojekt. „Kurb on see, et oleme korduvalt kohtunud ministeeriumi ametnikega ja selgitanud vajadusi perearstiteenuse järele Peetris, aga suhtumine on olnud, et „käige parem Tallinnas“,“ meenutas Võrklaev, kes lisas, et vallavalitsuse soov oli taotleda meetmest kahe tervisekeskuse ehitamiseks raha, millest üks on ette nähtud Peetrisse ja teine Jürisse, kuid ministeerium otsustas, et raha saab taotleda vaid Jüri keskuse jaoks. Vallavanem loodab, et ministeerium jõuab siiski arusaamiseni, et seal, kus on inimesed, sinna on ka vaja teenuseid, mida elanikud tarbivad. „Järjekordse murekirja, mis ühtlasi oli ka tungiv palve võtta Peetri perearstikeskus rahastatavate objektide nimekirja, saatsime tervise- ja tööminister Jevgeni Ossinovskile 14. märtsil,“ kinnitas Võrklaev. (kirja saab lugeda http://www.raesonumid.ee/Vallavalitsus/vallavalitsus-saatis-tervise-ja-toeoeministrile-taotluse-lisada-peetri-tervishoiu-tombekeskuste-nimekirja)

„Kuna teenuse järele on suur vajadus, ei saa me oodata sotsiaalministeeriumi otsust kõne all olevast meetmest vabade vahendite jaotamise kohta. Vajalik on alustada konkreetsete tegevustega, mis tagab perearstiteenuse kättesaamise ja selleks hakkasime otsima ruume ajutise perearstikeskuse avamiseks,“ kõneles Võrklaev. 

„Kui õnnestub rendile võtta ajutise perearstikeskuse rajamiseks sobilik pind, tuleb kokkuleppel üürileandjaga vallal investeerida ruumidesse ja seadmetesse, et seal oleks perearstidel võimalik tegutsemist alustada. Seejärel saab terviseamet hakata otsima perearste Peetrisse,“ rääkis Kõiv, lisades, et volikogu ootab vallavalitsuselt maikuu istungile perearstide toetamise eelnõu, mida hakata arutama alustavate perearstide riskide maandamiseks.

„Volikogu sotsiaal- ja tervishoiukomisjonis valitses perearstide toetamise põhimõtete suhtes konsensus. Perearste on üle Eesti puudu, mitte üle. Isegi arstiteaduskond oleks valmis perearstiks õppida soovijaid vastu võtma rohkem, kui õppima minna soovitakse ning lisaks on uue praksisega alustamine päris suur ettevõtmine. Ülikooli lõpetanud perearstid on juba kõik kuskil paigas ja neid pelutavad pigem paremad pakkumised Eestist väljaspool,“ kõneles Kõiv, kes näeb vajadust Peetris vähemalt kolme perearsti järele.

Viimaste plaanide kohaselt soovitakse Peetri perearstikeskus avada niipea, kui ruumid ja perearstid on leitud.

RS