Vallavalitsus otsib üürile võtmiseks Peetri alevikus või Järvekülas ruume perearstikeskuse rajamiseks

Rae Vallavalitsus otsib üürile võtmiseks Peetri alevikus või Järvekülas ruume perearstikeskuse rajamiseks. 

        Tingimused ja nõuded ruumidele:

·       üürilepingu kestvus 3 aastat;

·       ruumide asukohaks peab olema Tartu maantee ja Vana-Tartu maantee vaheline  ala Peetri alevikus või Järvekülas;

·       vastuvõturuumid 2 perearstile, ooteruum, 3 wc-d, abiruum.

        Ruumid päevad vastama Sotsiaalministri 29.11.2001 määrus nr 116 „Nõuded perearsti tegevuskoha ruumidele, sisseseadele ja aparatuurile“ § 2 sätestatud tingimustele:

-          perearsti tegevuskoha ruumides (edaspidi ruumid) peab olema tagatud üldarstiabi nõuetekohane osutamine ja patsiendi tervise kaitse;

-          elumajadesse lubatakse planeerida ruume tingimusel:
           1) ruumidesse on sissepääs eraldi eluruumide sissepääsudest;
           2) on olemas kõigi korteriomanike või korteriühistu kirjalik nõusolek ühise sissekäigu kohta.

-          Perearsti tegevuskohas peavad olema vähemalt järgmised vajalikud ruumid:

           ruumi nimetus    pindala, m2
           vastuvõturuum   12 x 2 või 16 
           protseduuriruum 16 
           ooteruum            9
           wc                      3 
           abiruum              2×2


-          Ruumide pindala võib olla kuni 5% väiksem lubatud suurusest.

-          Koos töötavatel perearstidel peab olema vähemalt üks protseduuriruum kolme perearsti kohta.

-          Perearsti teistes tegevuskohtades võib olla ühine vastuvõtu- ja protseduuriruum.

-          Vastuvõtu- ja protseduuriruumid ei tohi paikneda keldrikorrusel, see tähendab korrusel, kus põrand on madalamal maapinnast rohkem kui pool ruumi

            kõrgusest ja ruumides, mille kõrgus on alla 2,5 m.

-          Ruumides on kasutatud ehitus- ja viimistlusmaterjale, mille tootja sertifikaadi on aktsepteerinud Terviseamet.

-          Ruumide kõik pinnad peavad olema siledad, vett mitteimavast materjalist, et võimaldada ruumide niiske koristust ja desinfektsiooni.

-          Vastuvõtu- ja protseduuriruumis ning wc-s peab olema sooja ja külma vee varustus ning kanalisatsioon.

-          Kõikides ruumides on nõutav tehisvalgustus. Vastuvõtu- ja protseduuriruumides peab olema ka loomulik valgustus.

-          Vastuvõturuumi(de)s peavad olema ühendusvõimalused side- ja arvutivõrgu süsteemiga.

·          Eelistame, kui lisaks on pakkuda sobilik ruum hambaravile.

-          Ruumid päevad vastama Sotsiaalministri 25.01.2001 määruse nr 25 „ Nõuded haiglavälise eriarstiabi osutamiseks

           vajalikele ruumidele, sisseseadele ja aparatuurile“

         Pakkumised on oodatud perearstikeskuse ruumide üürile andmiseks hiljemalt 21.04.2017, e-posti aadressil info@rae.ee

          Täpsem info telefonil 52 13 893, abivallavanem Jens Vendel, e-mail jens.vendel@rae.ee

 

 Foto: Marko Leppik