SWECO Projekt AS alustas vallavalitsuse tellimusel Kindluse Kooli projekteerimist

6. veebruaril astuti oluline samm Kindluse Kooli rajamise suunas. Vallavanem Mart Võrklaev ja AS SWECO Projekti esindaja Keijo Vaher allkirjastasid Peetri kandi uue põhikooli projekteerimislepingu. Leping kätkeb endas uue koolimaja ja spordikompleksi hoonestuse ning maa-ala projekteerimistöid. Spordikompleks, mille alla kuuluvad jalgpalliväljak, koos selle kohale kavandatava pneumohalliga, jõusaal, suur spordisaal ja väiksemad saalid hakkavad lisaks koolile teenindama ka kogukonna huve. Projekteerimistööde maksumus on 407 880 eurot.

Projekti valmimise tähtaeg jääb suve lõppu ja koheselt on plaan alustada ka ehitustöödega. Nelja paralleeliga 864-kohaline põhikool alustab tööd 2020. aasta sügisel, hetkel on käimas konkurss direktori ametikoha täitmiseks.

Sel sügisel kooliteed alustavatel Peetri piirkonna peredel on lisaks Peetri Lasteaed-Põhikoolile ja Järveküla Koolile juba võimalus valida ka koolikoht 2020. aasta sügisel valmivas Kindluse Koolis. Kolm esimest klassi, mis komplekteeritakse tulevasse Kindluse Kooli, õpivad ühe õppeaasta Järveküla Koolis ning suunduvad alates 2020/2021 õppeaastast koos õpetajatega Kindluse Kooli.

Infopäev Peetri piirkonnas kooliteed alustavate laste peredele toimub 13. veebruaril algusega kell 18.00 Aruheina Lasteaias.