Rekord spordi- ja huvitegevuse taotluste arvus

Esimese poolaasta jooksul laekus ca 1300 taotlust spordi- ja huvitegevuse kulu hüvitamiseks, mis on ligikaudu 300 taotluse võrra rohkem kui 2016. aastal samal perioodil.

Esitatud taotlustest jõudis vallavalitsuseni e-keskkonna kaudu 1027. Ülejäänud saadeti e- kirjaga ja mõned üksikud toodi paberkandjal.

Haridus- ja sotsiaalameti teatel makstakse nõuetele vastavate taotluste alusel kuluhüvitised välja hiljemalt 10. augustil.

Spordi- ja huvitegevuse kuluhüvitise maksmine toimub määruses kehtestatud korra järgi. Järgmine taotluse esitamise tähtaeg on 15. detsember.