Rae volikogu kinnitas ametisse vallavanema ja abid

Tänasel, 1. novembril toimunud istungil kinnitati 17 poolthäälega vallavanema ametisse Mart Võrklaev, abivallavanematena asuvad uues valitsuses tööle Priit Põldmäe, Madis Sarik ja Jens Vendel.

Oma volikogus peetud järgneva nelja aasta tegevuste tutvustuses tõi vallavanem Mart Võrklaev välja, et kõik märgid näitavad täna seda, et Rae vallas jätkub kiire kasv ning sellest tulenevate väljakutsetega tuleb ka järgnevatel aastatel tõsiselt tegeleda.

„2020 aastaks on plaanis rajada Järveküla piirkonda uus kool koos jalgpallihalliga. 2018 aastaks on planeeritud kahe lasteaia rajamine Peetri piirkonda. Jätkame kergliiklusteede võrgu arendamist, et ühendada viimased lõigud alevike vahel ning sealt edasi suurematesse asumitesse,“ kõneles Võrklaev, kes lisas, et olulist rõhku tuleb panna avaliku ruumi parendamisele ja arendamisele ning rohelisemaks muutmisele.

Võrklaev kõneles, et suurt tähelepanu vajavad meie noored, keda vallas on palju. „Suurendame noortekeskuste arvu ning panustame olemasolevate arendamisesse. Samuti jätkame Rae huvialakoolis nii kaunite kunstide kui spordikooli tegevuste laiendamist,“ sõnas vallavanem.  

Rae valla kahe suurema aleviku Jüri ja Peetri arengu osas tõi Võrklaev välja, et nii Jüri kui Peetri saavad kaasaegse perearstikeskuse.

Ametisse kinnitatud valitsusliikmete vastutusvaldkonnad jäävad endiseks. Abivallavanem Priit Põldmäe vastutab ehitus- planeerimis- ning keskkonna valdkonna eest, abivallavanem Madis Sarik on vastutav majandusvaldkonna ja vallavara haldamise eest ning abivallavanem Jens Vendel seisab haridus- ja kultuuri ning sotsiaalhoolekande valdkondade arengu eest.

Reformierakonna ja Isamaa ja Res Publica Liidu koalitsioonileping allkirjastati 24. oktoobril. Koalitsioonilepingus on seatud peamiseks eesmärgiks töötada Rae valla arengukava 2016-2025 ja teiste arengudokumentide alusel.

Foto Rae Sõnumid

Rae vallavolikogu istung 1.11.2017

Vallavanem Mart Võrklaeva motivatsioonikõne volikogule

Rae vallavalitsuse neljaliikmeline koosseis Madis Sarik, Mart Võrklaev, Jens Vendel ja Priit Põldmäe. Foto on tehtud liikmed värskelt saadud kingitusega volikogu esimehelt Laine Randjärvelt