Rae vallavalitsus andis välja ehitusloa Lagedi lasteaia ehitamiseks

Rae abivallavanem Madis Sariku sõnul alustab ehitushanke võitja AS Parmeron ehitustöödega Kaare tn 41 kinnistul aprilli algusest. „ Oleme kokku leppinud, et hiljemalt 3. aprill lüüakse kopp maasse ja algab 120-kohalise lasteaia ehitus,“ kõneles Sarik. Abivallavanem lisab, et leping näeb ette lasteaia hoone valmistähtajana käesoleva aasta 25. detsembrit.

„Jõuludeks on maja valmis ja 2018. aasta algusest saavad Lagedi piirkonna lapsed hakata käima uues lasteaias,“  ütles abivallavanem Sarik.

Abivallavanema sõnul on ehitatav lasteaed Rae valla esimene maaküttega avalik hoone. „Lagedi lasteaia projekti on teinud ConArte OÜ ja tegemist on varasemalt Jürisse ehitatud Võsukese lasteaia tüüpprojektiga, mida on kohandatud vastavaks Lagedi piirkonna vajadustele ja võimalustele,” tutvustas Sarik, kes lisas, et maaküttele minek on kindlasti kõige mõistlikum antud hoone mahu juures ning teist lahendust ei oleks saanud Kaare tee 41 kinnistule ka planeerida, sest piirkonnas puudub kaugküte ja maagaasi trass.

Sarik lubab, et peatselt saab avalikkusele tutvustada ka lasteaia hoone 3D jooniseid, mis valmivad märtsi lõpuks. 

Lagedi lasteaiahoone projekteerimine ja ehitamine maksab lepingu alusel koos käibemaksuga 2 100127,6 eurot.

Rae vallavalitsus andis välja ehitusloa 14. märtsi istungil. 

RS

Foto: Rae Sõnumid

Vaade Lagedi lasteaia kinnistule Kaare tee 41 aadressil