Rae vallas sündis uus koalitsioon

Täna, 24.oktoobril allkirjastasid Reformierakonna ja Isamaa ja Res Publica Liidu Rae piirkonna juhid Mart Võrklaev (RE) ja Priit Põldmäe (IRL) koalitsioonilepingu, mille alusel kavatsetakse Rae valda juhtida järgneval neljal aastal.

Koalitsioonilepingus on seatud peamiseks eesmärgiks töötada Rae valla arengukava 2016- 2025 ja teiste arengudokumentide alusel. Valmis lubatakse ehitada keskväljakud nii Peetrisse kui Jürisse, Ülemiste promenaad ja oluliseks peetakse esimese vabaõhulasteaia loomist.

 Koalitsioonileping on kättesaadav SIIN

„Lepingu osapooled soovivad jõuda vallas veel meeldivama elukeskkonnani, kus elanikel oleks turvaline elada ning kodu lähedal oleksid töökohad, sportimise ja vaba-aja veetmise võimalused, igal lapsel peab olema koht kaasaegses lasteaias ja head haridust andvas koolis,“ ütles peale lepingu allakirjutamist Reformierakonna Rae piirkonna esimees Mart Võrklaev.

„Enamus arusaamu valla vajadustest on ühiselt kujundatud ja seetõttu ei olnud leppe tegemine keeruline. Meie jaoks on tore see, et saime lepingusse õpetajate enesearendamise ja kvalifikatsiooni tõstmise väärtustamise, mis oli meie lubadus ja jätkame kindlalt Trammi tee arendamisega Jürini,“ kõneles IRL Rae piirkonna esimees Priit Põldmäe.

26. oktoobril toimuval vallavolikogu istungil tehakse ettepanek kinnitada ametisse volikogu esimehena Reformierakonna kandidaat ning aseesimeheks Isamaa ja Res Publica Liidu kandidaat. Koalitsioonipartnerid on kokku leppinud, et volikogu esimehe kandidaadiks on Laine Randjärv ja aseesimehele kohale asub Agu Laius.

Vallavalitsuse koosseisu osas plaanitakse jätkata praeguse meeskonnana, kuhu kuuluvad vallavanemana Mart Võrklaev ja abivallavanematena Madis Sarik (majandusvaldkond ja vallavara haldamise valdkond ), Priit Põldmäe  (ehitus- ja planeerimis- ning keskkonna valdkond) ja Jens Vendel (haridus- ja kultuuri ning sotsiaalhoolekande valdkond).

Mart Võrklaev (33) on omandanud Eesti Maaülikoolis bakalaureuse kraadi geodeesia erialal ja õppinud Tartu Ülikoolis õigusteadust. Vallavanemana on ta ametis olnud  alates 19. juuni 2012. Enne seda oli ta ametis abivallavanemana ning sellele eelneval perioodil maakorraldajana.

Priit Põldmäe (49) on lõpetanud Tallinna Tehnikaülikooli autoinsenerina ja omandanud haridusteaduste magistrikraadi. Eelnevalt on Priit Põldmäe olnud põllumajandusettevõtja, töötanud AS ELVESO nõukogu esimehena ja Jõelähtme valla abivallavanemana.

25-mandaadilisest volikogust sai Reformierakond 14 kohta ja Isamaa ja Res Publica Liit 3 kohta.