Rae vallamaja arhitektuurivõistlus

Eesti Arhitektide Liit ja Rae Vallavalitsus kuulutasid välja arhitektuurivõistluse, et leida parim ideekavand uue Rae vallamaja hoone rajamiseks ja selle ümbruse välialade kujundamiseks. 

„Rae valla elanike arv kasvab jõudsalt ning suur osa elanikkonnast on noored. Praegune huvialakool on meie noortele kitsaks jäänud ning planeerime koolile laiendust vallamaja hoones. Asukohana sobib maja selleks suurepäraselt, kuna samas hoones asub Rae Kultuurikeskus, mille suurt saali saavad huvialakooli õpilased esinemisteks kasutada. Valla areng ja elanike arvu kasv toob kaasa ka vallavalitsuse kohustuste ning pakutavate teenuste mahu suurenemise, mistõttu on meie ametnike arv kasvanud ning seeläbi ka vajadus suurema pinna järele,“ sõnas Rae vallavanem Madis Sarik.

Uus vallamaja ja seda ümbritsev väliruum peavad olema kaasaegsed ja toetama nii olemasolevat keskkonda kui lisama sellele omalt poolt ka uusi värskeid väärtusi. Uus vallamaja on kavandatud Jüri alevikku Aruküla tee äärde, olemasolevast vallamajast umbes kilomeetri kaugusele. Samal kinnistul paikneb ka Jüri tervisekeskus, millega koos rajati sinna keskväljakuna mõeldud esinduslik väliruum, mis pakub elanikele mitmekesiseid kasutusvõimalusi: turuplats, jõulukuuskede ala, lipuväljak ja muud vaba aja veetmise võimalused. Väljakut ümbritseb park, kus haljastuse ja teeradade vahel asuvad pingid ja lamamistoolid. Aruküla tee poole, hoonestusala ette, on rajatud jalakäijatele ja kergliiklusele mõeldud liikumistelg.

Uus vallamaja ja seda ümbritsevad välialad peavad moodustama vormilise ja kontseptuaalse terviku koos olemasoleva tervisekeskuse ja keskväljakuga. Lisaks oodatakse vallamaja lähedale 50 rattahoiukoha loomist. Maja ei tohi mõjuda suletuna ning oodatakse maksimaalselt avatud lahendust ilma pikkade üksluisete koridorideta. „Soovime, et uus vallamaja oleks helge ja avatud. Vallavalitsus soovib pakkuda oma elanikele ja töötajatele parimat kaasaegset ja loovat töökeskkonda, kus on kasutatud looduslähedasi materjale ja mahedaid toone,“ lisas Rae abivallavanem Bärbel Salumäe.

Tööruumide planeerimisel peaks arvestama kaasaegse büroolahendusega, kus on kõrvuti nii kabinetid ja poolavatud kontoripinnad, kui ka puhkealad, avatumad liikumisteed jms, et töötajate koostöö ei toimuks ainult kontorilaua taga vaid vabamas töökeskkonnas. Koridorid ja rekreatsioonialad peaksid moodustama terviklikult kulgeva ruumi, mida oleks võimalik kasutada ka ekspositsioonipinnana näiteks näituste korraldamiseks.  

Arhitektuurivõistlus algas 28. novembril ja võistlustöid oodatakse 16. veebruariks riigihangete registri kaudu. Võistlustingimused on registrist allalaetavad – teate viitenumber on 256496.

Pildil: Olemasolev Jüri Tervisekeskus ja keskväljak (autorid OÜst Kauss Arhitektuur), tulevase vallamaja uus asukoht asub tervisekeskuse hoone kõrval. Foto Ott Kattel