Rae valla digiarengutest

  • Rae vallavalitsuse IT-juht Hannes Raimets
  • 05.04.2022
  • digi, IT

Rae vallavalitsus panustab sel aastal jätkuvalt digiarengutesse. Eesmärk on muuta vallaelanike suhtlus ja asjaajamine vallavalitsusega võimalikult lihtsaks, kiireks ja läbipaistvaks.

Selleks puhuks tuleb suve alguses kasutusele elanikele mõeldud iseteeninduskeskkond, kus inimene saab oma valiku teha valla poolt pakutavate teenuste nimekirjast.

Selleks, et infot mitte dubleerida ja toimingud saaks ära teha ühes keskkonnas,  kasutakse liidestusi erinevate riiklike registrite vahel (rahvastikuregister, äriregister, pereregister, kinnistusraamat, haridussüsteem ARNO jt). Kui varasemalt pidi kodanik ise teenuseid ja tähtaegu süsteemis jälgima, siis uues portaalis kuvatakse kodanikule sobivad teenused automaatselt tema töölauale. See võimaldab kokku hoida ametnike poolt tehtavat kontrollimise aega, selle töö on süsteem juba inimese eest ise ära teinud. Uus iseteeninduskeskkond näitab, kas elanik kvalifitseerub antud teenustele. Tänu sellele ei pea tulevikus enam käsitsi kontrollima elanike sissekirjutust, laste olemasolu või aadressi andmeid.

Lapse sünni puhul tuleb edaspidi sisse logida iseteenindusportaali, kus on näha juba vastav eeltäidetud taotlus vajalike andmetega, mille saab seejärel esitada. Iseteenindusportaaliga astub Rae vallavalitsus suure sammu edasi ka halduskoormuse osas, mis tähendab, et ametnikele jääb rohkem aega tegeleda sisuliste teemadega ja nn erijuhtumitega.

Sel aastal on jätkuvalt prioriteetseks teemaks kiire interneti välja ehitamise toetamine meie piirkondades. Koostöö Enefitiga jätkub ja üha enam lülitakse võrku meie valla erinevaid piirkondi. Kuna tegemist on väga mastaapse projektiga, siis võtab selle valmimine aega ja nõuab kannatlikkust ning mõistvat suhtumist. Uute piirkondade ühendamisvõimalustest annab teada nii Enefit kui ka Rae vallavalitsus läbi oma erinevate kommunikatsioonikanalite.

Rae valla allasutuste IT-arengu jätkusuutlikkuse tõstmiseks viisime aasta alguses struktuuris läbi muudatuse, mille tulemusena teenindab valla allasutusi eraldi arendus- ja haldusameti IT-osakond. Kiire allasutuste kasvuga vallas on IT-ressurss edaspidi jaotunud piirkonniti ja kõik arengud vaadatakse läbi keskselt, kuid arvestatakse endiselt erinevate asutuste võimekuse ja profiiliga.

Oluline aspekt muudatuse juures on kindlasti ka turvalisus ning võimalus vähendada seeläbi IT halduskulusid. Samuti annab see võimaluse kõikidel meie asutustel areneda IT-alaselt ühtse kiirusega ja jõuda võrdse võimekuseni. IT infrastruktuuri mõistes tähendab see seda, et igale asutusele jääb siiski ka oma nägu ja tegu. See muudab igapäevatöö mugavamaks asutuste töötajatele, lapsevanematele ja õpilastele, kui nad liiguvad Rae vallas erinevate asutuste vahet.