Rae vald maksab riigieelarvest kahte toetust puudusekannatajatele

Toimetulekutoetus on riigi abi puudusekannatajatele, mida maksab kohalik omavalitsus riigieelarvelistest vahenditest. Toimetulekutoetust on õigus taotleda üksi elaval isikul või perekonnal, kelle netosissetulek pärast eluruumi alaliste kulude mahaarvamist kohaliku omavalitsuse volikogu kehtestatud kulude piirmäärade ulatuses jääb alla Eesti Vabariigi valitsuse kehtestatud toimetulekupiiri. 2017. aastal on toimetulekupiir 130 eurot kuus üksi elavale inimesele või perekonna esimesele ja alaealisele liikmele ning 104 eurot pere teisele ja igale järgnevale liikmele.

Vajaduspõhist peretoetust on õigus saada allpool vajaduspõhise peretoetuse sissetulekupiiri elavatel lastega perekondadel, samuti toimetulekutoetust saavatel lastega perekondadel. Vajaduspõhist peretoetust määrab ja maksab kohalik omavalitsus riigieelarvelistest vahenditest. Vastavalt 2017. aasta riigieelarve seadusele on vajaduspõhise peretoetuse sissetulekupiir 2017. aastal perekonna esimesele liikmele 394 eurot kuus. Igale järgnevale vähemalt 14aastasele perekonnaliikmele on vajaduspõhise peretoetuse sissetulekupiir 197 eurot kuus ning igale alla 14aastasele perekonnaliikmele 118,2 eurot kuus. Vajaduspõhise peretoetuse suurus on 45 eurot kuus ühe lapsega perele ning 90 eurot kuus kahe ja enama lapsega perele, mida määratakse taotlemisele järgnevaks kolmeks kuuks.

Toimetulekutoetuse saamiseks tuleb iga kuu hiljemalt 20. kuupäevaks esitada avaldus Rae vallavalitsusele. Täpsemat infot toetuste taotlemise, menetlemise ja määramise kohta leiab sotsiaalhoolekande seadusest ja Rae valla kodulehelt http://www.rae.ee/oigusaktid

Teiri Jõõras