Quo vadis Rae vald ehk ootame teie tagasisidet!

Kui 2016. aasta sügisel uuendatud Rae valla arengukava vastu võtsime, leppisime ühiselt kokku visioonis ja eesmärkides aastani 2025. Silme ees terendamas see sama arengukavasse märgitud visioon –  olla aastal 2025 kõrgelt hinnatud elu- ja majanduskeskkonnaga säästva arengu põhimõtteid järgiv, tegus, kohalik omavalitsus – on nüüd juba omajagu tööd tehtud.

Kodulehe kaudu kättesaadav arengukava on võrdlemisi mahukas, kuid samas põnev lugemine, millega igal vallakodanikul soovitan tutvuda. Neile, kel see varasemalt loetud, toon mälu värskendamiseks taas välja neli peamist eesmärki, mis koos elanikega ühiste arutelude käigus arengukavasse paika said pandud koos mõningate näidetega seni tehtust.  

1)      Kaasaegne, kvaliteetne ja turvaline elukeskkond

Elukeskkonnaga seotud eesmärkide osas mängib suurt rolli läbimõeldud ja tulevikku vaatav planeerimine. Tulenevalt meie kiirest kasvust, eeskätt just valla põhjapiirkonnas, otsustas Rae vallavolikogu 21. veebruaril 2017 algatada Rae valla põhjapiirkonna üldplaneeringu, mille hetkeseisust saab lähemalt lugeda käesoleva Rae Sõnumite lehekülgedelt 6–7.

Lisaks panustame aasta-aastalt üha jõulisemalt meie teedevõrku – uute teede rajamine ja vanade rekonstrueerimine neelab igal aastal hämmastavalt suuri summasid, kuid nende investeeringute mõju ei saa mõõta rahas – turvaline ja mugav liikumine nii autojuhtidele kui ka jalakäijatele on suurim väärtus, mida saame luua. Hea meel on tõdeda, et eesmärk ühendada omavahel kergteedega kõik Rae valla alevikud liigub kindlal sammul teoks saamise poole. Kergliiklusteede võrgustik loob meile lisaks võimalusele turvaliselt liigelda ka eeldused tervisespordi harrastamiseks, mis aitab tagada meie inimeste tervise.

2)      Kvaliteetsed ja kättesaadavad avalikud teenused

Arengukava koostamisel sai kiiresti selgeks, et võttes arvesse valla noort rahvastikulist koosseisu tuleb jätkuvalt suunata suur rõhk meie tegevustest ja investeeringutest just haridusvaldkonda. Seega on viimastel aastatel avalike teenuste osas kõige rohkem saanud rõõmustada just lasteaia- ja kooliealiste lastega pered.

Selle aasta algul avasime uue lasteaia Lagedil ning täna käivad korraga kahe maja ehitustööd Järvekülas. 2016. aasta sügisel avasime valla viienda kooli, Järveküla kooli, koos heade sportimisvõimaluste ja ujulaga. Lisaks rekonstrueerisime Vaida kooli ning tänavu sügisel saab laienduse läbinud ruumidest rõõmu tunda Lagedi kooli üha kasvav pere. Pilgud aga juba tulevikus, planeerime me täna aastaks 2020 ka uut kooli Peetri kanti ning veidi kaugemas tulevikus võiksid ka Rae küla lapsed saada haridust senisest lähemal kodukohale, sest vastavasisulise detailplaneeringu koostamine juba käib. 

Taristule lisaks peab kvaliteetne olema ka sisu ning seda meie koolid täna ka pakuvad. Töö meie tuleviku väetisega aga ei lõppe kindlasti koolikella helisedes. 2017 loodud eraldi allasutus, Rae valla Noortekeskus, ning samal aastal Järvekülas avatud uued ruumid nende tööks on vaid esimesed sammud selles üliolulises valdkonnas nagu seda on noorsootöö.

Samuti kuulub avalike teenuste alla 2019. aasta lõpuks valmiv ja tulevikus kogu Jüri keskusala ilmet kujundama hakkav tervisekeskus, koos võimalustega saada kasvaval kogukonnal teenuseid, nagu hambaravi, füsioteraapia ja ämmaemandusabi, kodule senisest lähemal. Lisaks on positiivseid sõnumeid võimalik edastada ka Peetri kanti kaua igatsetud tervisekeskuse küsimuse osas, mis esialgse lahenduse saab läbi piirkonda rajatava uue keskuse (vt lähemalt lk 5), kuhu oleme koostöös arendajaga leidnud huvilised ka esmatasandi terviseteenuste pakkumiseks.   

3)      Tugev kogukondlik identiteet ja kodanikuühiskond

Üks olulisemaid väärtusi omavalitsuse ja selle inimeste jaoks on kokkuhoidev kogukond. Inimeste ühendamisel mängib suurt rolli koordineeritud töö kultuurikeskuse poolt, mis korraldab erinevaid kultuurisündmusi terves vallas. Tänavu tähistasime Jüri staadionil meie Rae valla laulu- ja tantsupeo Klunkeri 25. sünnipäeva rohkem kui 1000 osalejaga ning sellele järgnenud jaanipäevapidustused tõid valla keskusesse mõnede hinnangul kokku lausa üle 4000 inimese. Lisaks ka külaliikumine, mille raames juba sel kuul saame koos kokku Kurnal, kus toimub juubelihõnguline, järjekorras juba 15. küladepäev. 

Samuti on aasta-aastalt kasvanud Rae valla mängudel osalejate arv, mis on muutunud meie tõsiseks spordipeoks, kus hooaja jooksul osaleb üle 600 sportlase. Spordikeskuse eestvedamisel oleme viimastel aastatel suutnud valla sportlastest kokku panna võimsad meeskonnad ka omavalitsuste suve- ja talimängudeks ning tuua koju esikohti. Kõige selle juures on aga võitudest tähtsam ühine koos tegemine ja kogukonna liitmine, mis niivõrd suure elanike arvu juures on väärtus omaette. 

4)      Kõrge haldusvõimekus

Infotehnoloogia muudab maailma meie ümber. Ka valla haldusvõimekust oleme vaatamata kiirele elanikkonna kasvule suutnud senisel tasemel hoida just tänu e-teenustele, mille eesmärk on muuta elanike jaoks meiega suhtlemine võimalikult lihtsaks ja kiireks. Näiteks on tänaseks suures osas digitaalne siiani kaua paberil seisnud asjaajamine, nagu lasteaia ja koolikoha taotlemine või huvi- ja sporditoetuse küsimine. Nagu IT-süsteemidega ikka, ei ole need lahendused kunagi päris valmis ja nende arendamine jätkub, kuid juba tehtu pealt võib kindlalt öelda, et investeeringud on ennast ära tasunud – taotluste esitamine on muutunud kodanike jaoks lihtsamaks ja kiiremaks ning menetlustoimingud ja tagasiside andmine meile hõlpsamaks. 

Kõik see tähendab, et on aeg esimeseks vahekokkuvõtteks – arengukava tulemuslikkuse hindamiseks. Oluline on see, et mõista, kas ellu viidud tegevused ja tehtud investeeringud on eesmärkide saavutamisele kaasa aidanud või mitte, teha sealt edasi juba omad järeldused ja viia vajadusel strateegiatesse sisse muudatused.  Sellele, kas valla poolt pakutavad teenused on piisavalt kvaliteetsed ja kättesaadavad, saate kõige parema hinnangu anda aga teie. Seetõttu viimegi esmakordselt läbi elanikkonna rahuloluküsitluse, millega soovime teie tagasisidet ja ettepanekuid eluolu paremaks korraldamiseks.

Küsitlustulemuste usaldusväärsuse tagamiseks läheb tarvis võimalikult paljude elanike vastuseid. Siit ka üleskutse kõigile: palun leidke perioodil 9. august - 2. september mõni minut ja täitke veebipõhine ankeet aadressil www.rahuloluuuring.rae.ee või külastage vallamaja lahtioleku ajal vastuvõtusekretäri, kes iseteenindusjaama toel aitab Teil küsitluses osaleda.

Sealjuures on oluline märkida, et kõik vastused on anonüümsed ja neid käsitletakse üksnes üldistatud kujul, kuid kõikide nende vastajate vahel, kes täidavad ankeedi lõpuni ja jätavad meile oma kontakti, loosime välja 5 Rae Spordikeskuse 50 eurost kinkekaarti, millega saate just enda piirkonna spordirajatisi külastada.

Jääme teie tagasisidet ootama,

Mart Võrklaev

vallavanem