Madis Sarik: 2021. aastalt ootan kvaliteeditõusu

Rae vallavanemana esimese täisaasta selja taha jätnud Madis Sarik ütleb, et koroonaviiruse levikust tingitud olukorras on tulnud vastu võtta mitmeid valusaid otsuseid, kuid samas on aasta pakkunud ka mitmeid töövõite. Rae Sõnumitele antud pikemas usutluses annab Sarik ülevaate valla 2021. aasta eelarvest ja räägib muuhulgas ka sellest, miks on vaja tänavu kümme uut inimest juurde palgata.

Intervjuu ajaks ei ole Eestis eriolukorda välja kuulutatud, kuid sisuliselt on olukord sama, mis kevadel. Kui hästi oli Rae vald koroonapandeemia teiseks laineks valmis?

Olime erakordseteks sündmusteks valmis ka kevadel. Valla jaoks on sellises olukorras esmatähtis lasteaedade ja koolidega seonduv. Saime kinnitust, et meie digivõimekus – pean silmas tarkvara ja inimeste oskusi – on piisavalt kõrge selleks, et vähese etteteatamise ajaga distantsõppele üle minna.

Mis vallamaja puudutab, siis sügise alguseks lõime virtuaalse broneerimissüsteemi, mille abil said huvitatud isikud vastava ametniku juurde videokoosoleku aja kinni panna. Sellisel moel sai omavahel näiteks jooniseid vahetada ja ehitustegevusega edasi minna. Sujuva töökorralduse nimel teeme täiendusi igapäevaselt. Uus reaalsus tahab harjumist saada.

Vallamaja uksed on seega suletud?

Viimased kolm kuud ei ole vallamajas vastuvõtte toimunud, kuid soovi korral saab fuajees sekretärilt täiendavat infot küsida ja dokumente üle anda. Oleme viinud kontaktide arvu miinimumini.

Millist mõju avaldas koroonapandeemia 2020. aasta eelarvele?

Keeruline aeg on olnud. Makse on küll prognoositust vähem laekunud, kuid õnneks on langus olnud tagasihoidlikum kui kevadel prognoosisime.

2020. aasta algselt kavandatud tulumaksueraldiste summast laekus vähem 1,6 miljonit eurot. Koos alalaekumisega teenuste müügist on tulude langus ligikaudu 2 miljonit eurot.

Oleme pidanud majandamiskulusid kärpima ning vallamaja ja allasutuste motivatsioonipaketid üle vaatama. See tähendab, et olime sunnitud loobuma jõulupreemiatest. See oli valus otsus, sest teame, millise koormusega töötasid näiteks lasteaia- ja kooliõpetajad. Rae valla eelarvest pisut alla 50% moodustavad tööjõukulud ning minu lubadus on olnud, et palku me vähendama ei hakka.

Koos elanikkonna kasvuga on vaja täiendada ka vallavalitsuse personali. Volikogu kiitis heaks vallavalitsuse ettepaneku luua juurde kümme uut ametikohta. Rae vald on rahvaarvult ja kohustustelt võrreldav Viimsi ja Sauega, kuid meil on vallamajas 30 töötajat vähem. Järjepidevalt ülekoormusega töötades ei ole võimalik pikemalt ette mõelda ega visioone luua. Uute töötajate tulek peab kaasa tooma teenuste kvaliteeditõusu.

Rae valla 2021. aasta eelarve kogumahuks on 64 miljonit eurot. Mis on olulisemad prioriteedid?

Soovisime hoida Rae valla eelarvet tasakaalus ning seetõttu oleme mõned investeeringud tõstnud 2022. või 2023. aastasse. Suurimaks tänavuseks investeeringuks on Sõnajala lasteaia ehitus Järvekülla. Tegemist on Rae valla kolmeteistkümnenda lasteaiaga, mis peaks valmis saama hiljemalt 30. septembriks ja mille kogumaksumuseks kujuneb 2,1 miljonit eurot. Usun, et saame ehitusega alustada juba jaanuarikuus. Sõnajala lasteaed sarnaneb oma olemuselt Leerimäe lasteaiaga.

Investeeringuteks on tänavu ette nähtud 12,4 miljonit eurot ja 2,3 miljonit sellest kulub Kindluse Kooli teise etapi valmimisele. Tööd peaksid valmis saama märtsiks. Kindluse Kooli peatöövõtjat Nordeconi tuleb kiita, sest nad on graafikust ees olnud.

Osa investeeringusummadest läheb ka Rae riigigümnaasiumi juurde kerkiva spordihoone ehituseks ning kommunikatsioonide ja liitumispunktide rajamiseks. Spordihoonesse tuleb ka aeroobika- ja jõusaal ning suuruse poolest sarnaneb see Kindluse Kooli võimlaga.

Samuti viime lõpuni tööd, et avada Pärna tänava sotsiaalmaja.

Kas Sõnajala lasteaia valmimisega laheneb ka lasteaiakohtade puudus?

Päris mitte. Kui Järveküla lasteaed valmis sai, ulatus järjekord 300 lapseni. Loodan, et Rae valda tekib juurde eralasteaedu ja lastehoidusid, mis aitavad olukorda leevendada. Kasvutempo 1000 uut elanikku ja 300 last aastas ei kesta igavesti ning see tähendab, et ühel hetkel tuleb lasteaedadele muu otstarve leida.

Millised teed sel aastal korda saavad?

Maanteetransporti ja tänavavalgustusse panustatakse uuel aastal 3,9 miljonit eurot (32% investeeringute kogumahust). Parandame ära Sõnajala lasteaia juurde viiva Vana-Järveküla tee.

Teeme korda pikalt kehvas seisus olnud Kangilaski ja Liiva tee Lagedil ning Tammi tee Rae külas ning ehitame uue Veskitaguse silla Patika külas.

Rae vald on näidanud viimastel aastatel väga häid tulemusi omavalitsuste suve- ja talimängudel ning eelmisel aastal kandideeriti kõige sportlikumaks omavalitsuseks. Samas ei ole vallas ühtegi täismõõtmetes staadioni. Millal Jüris ehitustöödega alustatakse?

Jüri staadioni rekonstrueerimise esimese etapiga alustame juba uuel aastal. Kogu staadioni kulu järgnevate aastatega kokku on 4,6 miljonit eurot. Kuna staadion teenindab kooli, kus käib 1300 õpilast, siis peame ehituse korraldama etapiviisiliselt, et õppetöö ja treeningud ei kannataks. Uuel aastal rekonstrueerime Peetri staadioni.

Jalgpalluritele pakub alates märtsist lisavõimaluse Kindluse Kooli väljakule paigaldatav pneumohall. Ühesõnaga – suured investeeringud on kõik omavahel seotud.

Lõuna-Eestis toodetakse usinalt kunstlund. Kas Rae valla terviserada silmas pidades tuleks kõne alla lumekahuri soetamine?

Leian, et see investeering ei ole otstarbekas, sest rada on liialt tasane. Pigem pakun välja, et Peetri piirkonnas võiks olla tehisjääga uisuväljak.

Eelmise aasta üheks märksõnaks oli Peetri pargi valmimine, mis on ilusate ilmadega inimestest tulvil. Pargi arendamisega minnakse aga edasi. Palun rääkige lähemalt!

Peetri pargi kohta olen ka ise palju tunnustavaid sõnu kuulnud. Ühel neljapäeva õhtul kella kaheksa paiku lugesin seal kokku 300 inimese ringis. Tundub, et oleme õige asjaga hakkama saanud. Peetri pargi teise etapi jaoks tehakse juba ettevalmistustöid ja olenevalt mahust ja ideedest võib protsess jaguneda veel mitmeks alaetapiks. Järgmise kolme aasta jooksul tahame Ülemiste järve poole rajada jalutamiseks mõeldud promenaadi. Peetri piirkond vajab looduslikku vaba aja veetmise kohta. Seoses sellega, et sisetingimustes sportimine on olnud häiritud, on saanud kõva koormuse Jüri terviserada ja Kurna park. See näitab, et inimesed liiguvad hea meelega vabas õhus. Valla ülesanne on tingimused luua.

Kuidas kahtlemata eriliseks kujunenud 2020. aasta lõpetuseks kokku võtaksite?

Kui koroonaviiruse levik kõrvale jätta, siis paistis Rae vald oma ettevõtmiste ja tehtud töödega silma. Meie koolid ja lasteaiad pälvisid mitmeid tunnustusi ning mul on siiralt kahju, et kujunenud olukorras ei ole võimalik neile tänuüritust korraldada. Mul on väga hea meel, et Harjumaa sädeinimeseks valiti Aivar Aasamäe. Ta on selle tiitli päriselt ära teeninud.
Liiga vähe oleme rääkinud vallavalitsuse töötajate ja eesliini tööst sellel raskel aastal. Töömaht ja pinge on olnud tavapärasest kindlasti mitu korda suurem. Tänan kõiki, kes on aidanud selle aasta lõppkokkuvõttes siiski edukalt üle elada ning seadnud meie valla ja elanike heaolu esikohale.

Fotod: Ott Kattel.