Koostatava põhjapiirkonna üldplaneeringu hetkeseisust

Peale põhjapiirkonna üldplaneeringu lähteseisukohtade ja keskkonnamõju strateegilise hindamise väljatöötamise kavatsuse kinnitamist 04. juulil 2017 on tegeletud alus-uuringute koostamiseks lihthangete ettevalmistamisega. Eelmise aasta augustis toimus kolm lihthanget, mille tulemusel asus keskkonnamõju strateegilist hindamist koos lisauuringutega koostama Estoninan, Latvian & Lithuanian Environment OÜ ning põhjapiirkonna liikuvusuuringut ning Rae valla mürakaarti koostama OÜ Hendrikson & Ko.

Liikuvusuuringu raames korraldas vald Hendrikson & KO abiga ning koostöös Järveküla ja Peetri kooli õpetajatega 6., 7. ja 9. klassi õpilastele kaarditööna taju-uuringu. Uuringu eesmärk oli kaasata üldplaneeringu koostamise protsessi ka noori, kes oskavad hinnata ümbritsevat keskkonda ja on selles osas päris nõudlikud ning ausad.

Rae valla põhjapiirkonna üldplaneeringu eskiislahendust koostatakse pidevalt koostöös alusuuringutega ning esimesi eskiislahendusi saab kindlasti näha juba 2018. aastal. Üldplaneeringu hetkeseisuga on võimalik ennast pidevalt kursis hoida kodulehe kaudu: http://www.rae.ee/pohjapiirkond.

Kodulehel on saadaval ka kevadel läbiviidud küsitluste tulemused.

Stina Metsis

Üldplaneeringute arhitekt