Kahetasandiline väike ringtee on möödapääsmatu

Tänavu kevadel on taas kord tõusnud päevakorda nn Tartu maantee delta ehk Tallinna väikese ringtee rajamine. Kui juba praegu on lennujaama juures ja Ülemiste liiklussõlmes koormus peaaegu 40 000 autot ööpäevas, siis järgmiste aastatega, mil Tallinna-Tartu mnt ehitatakse Mäoni neljarajaliseks, rajatakse Ülemistele Rail Balticu reisiterminal ning tõenäoliselt jätkab kasvamist ka sealse piirkonna asumite rahvaarv, võib Ülemiste liiklussõlme läbilaskevõime ammenduda.

Aprilli lõpus saatis Harju maavanem Ülle Rajasalu järjekordse ettepaneku majandus- ja taristuministrile, et väike ringtee lisataks riigi teehoiukavasse 2012–2027. Maavanema selgituse kohaselt aitab Tallinna väike ringtee liiklusummikuid vähendada. Maavanema visiooni järgi peaksid olema ühendatud J. Smuuli tee pikendus Tartu maanteega Peetri aleviku piirkonnas ning Tartu maantee Viljandi maantee Valdeku tänava piirkonnaga. Rae abivallavanema Priit Põldmäe sõnul oleks valla jaoks kõige olulisemad kahetasandilise ristmiku ehitamine Peetri juurde ning Tartu mnt ja Vana-Tartu mnt ühendus. Põldmäe sõnul on keeruline näha, kuidas ummikutest lahti saada, kui väikest ringteed ei ehitata. Rae vald on nõus ka omalt poolt väikese ringtee ehitusse vastavalt eelarve võimalustele panustama, kuid algatus peaks olema riigipoolne. Rae vald leiab, et nii suure projekti nagu Tartu maantee Peetri liiklussõlme ja lennuraja aluse tunneli ehituse rahastamine peab tulema mõistagi riigilt. Nii Rae vald kui ka Tallinna linn saavad olla vaid kaasrahastajad vastavalt projekti mahule omavalitsuse territooriumil ja eelarvelistele vahenditele.

Trammiliini rajamine aitab veelgi enam ummikute vastu

Põldmäe pakub liiklusummikute vähendamise alternatiiviks samuti tram- miliiklust, mis tulevikus peaks ulatuma Jürini. Sellel aastal avatakse trammiliini pikendus lennujaamani. „Täna otsime uues põhjapiirkonna üldplaneeringus juba täpsemat koridori trammile kuni Jürini,“ kõneles Põldmäe ning lisas, et trammikoridori rajamine on muutunud reaalsemaks kui kunagi varem. Põldmäe jutu järgi on kokkuleppe nii maanteeameti kui ka Tallinna linnaga, mille alusel hoitakse trammi jaoks koridori pärast Ülemiste lennujaama. Samuti analüüsitakse trammitee koridori rajamist Rail Balticu meeskonnas, kuna esialgselt plaanitav Rail Balticu peatuse rajamine Assakule võib osutada ebamõistlikult kulukaks ning otstarbekamaks võib osutada trammiliini väljaehitamine ja kohalikku Assaku peatust sel juhul ei tehta. Põldmäe sõnul oleks trammiliini tulemine Rail Balticu kohaliku peatuse asemele Rae valla jaoks palju praktilisem ja parem lahendus.

RS