Jüri Laste tänava ja selle ümbruse rekonstrueerimine toob kaasa liiklusmuudatusi

1. augustist algasid Jüri alevikus Laste tänava rekonstrueerimistööd, mis sisaldavad sõidu-, jalg- ja jalgrattatee, välisvalgustuse ning sajuveekanalisatsiooni ehitust.

Rae vallavalitsuse tellimusel alustati Jüri gümnaasiumi ümbruses Laste tänava rekonstrueerimistöödega, mille käigus saab kooli ja tammiku vahelisest teest ja selle ümbrusest moodne ning turvaline liikumis- ja puhkeala.

Laste tänavale paigaldatakse LED-valgustus, luuakse puhke- ja istumisalad, rajatakse haljastusribasid, ohutussaar ja šikaan. Kõnnitee saab olema kaetud osaliselt sillutuskividega ja asfaltiga ning tänaval hakkavad paiknema erinevad atraktsioonid.

Rekonstrueerimistööde käigus saab sujuvamaks ka piirkonna liikluskorraldus, sest Laste ja Võsa tänava ristumiskohale ehitatakse ringtee ja ülekäigurada. Samuti valmib uus bussiootepaviljon ja juurde rajatakse uusi parkimiskohti.

Rekonstrueerimistööde tõttu on Laste tänav alates Aruküla teega ristumise kohast kuni Võsukese lasteaiani augusti lõpuni suletud ja ümbersõite tähistavad ajutised liiklusmärgid.

Laste tänav on liikluseks avatud  taas 31. augustiks, kuid septembris jätkatakse täiendavate tööde tegemist. Lõplik tähtaeg on 25. oktoober.

Töövõtuleping Rae vallavalitsuse ja Viaston Infra OÜ vahel sõlmiti 27. juulil ning töö maksumus on 851 364,17 eurot.

Vaata ajutist liiklusskeemi

Rekonstrueeritav ala