Jüri aleviku katlamaja saab tänapäevased katlad

Rae valla elektri-, vee- ja soojusettevõte AS Elveso rekonstrueerib Jüri aleviku katlamaja. Üle 1,8 miljoni eurot maksva ehitustöö käigus saab katlamaja täiesti uued katlad, mis vähendavad õhusaastet ja töötavad väiksema müraga.

„Viimane aeg on Jüri aleviku soojamajandusega astuda 21. sajandisse ja vahetada välja juba üle 20 aasta truult teeninud vanad katlad kaasaegse tehnoloogia vastu,“ ütleb ASi Elveso juhatuse liige Indrek Metusa.

Uued katlad hakkavad Metusa sõnul Jüri aleviku kodusid ja kontoreid kütma hakkpuiduga ja see tähendab, et õhusaaste väheneb lausa kordades. „Seni võib kütteperioodil ümbruskonnas parkivatel autodel aeg-ajalt leida kollase lendtuha jälgi, pärast rekonstrueerimist tuleb korstnast vaid valget veeauru,“ sõnab Metusa. „See oli suure, ligi miljoni euro suuruse toetuse saamise eelduseks, et saastamine ja õhku paisatava CO2 hulk väheneks. Jüri katlamaja rekonstrueerimise tulemusena väheneks CO2 emissioon hinnanguliselt 6656 tonni aastas.“

Vastavad riigihanked nii projektijuhi kui ka ehitaja leidmiseks kuulutab Elveso välja lähiajal. „Jah, hangetega tahame kiirelt pihta hakata. Tahame, et uue aasta alguseks oleks nii ehitaja kui ka projektijuht välja valitud, sest põhiline rekonstrueerimistöö tuleb ära teha juba tuleval suvel,“ räägib Elveso tehnilise teenistuse juhataja Meelis Kasemaa, kes kinnitab, et Jüri elanikud ei pea muretsema sooja pärast, rekonstrueerimistööde ajal katavad aleviku soojavajaduse olemasolevad reservkatlad.

Kasemaa sõnul tuleb uude katlamajja olemasolevate katelde asemele 2 hakkpuidukatelt, võimsusega 1,5 ja 3 MW. „Väga tähtis on seejuures asjaolu, et uued katlad on kompaktsed ning mahuvad kenasti olemasoleva katlamaja hoonestuse piiresse, samas kaovad territooriumilt nii vana õlimahuti kui ka masuudilõhn,“ kinnitab Kasemaa. „Ja ümberkaudsete elanike rõõmuks võin lisada, et katlamaja tehnoloogilistest protsessidest tulenev müra väheneb.“

„Peale varustuskindluse paranemise annab Jüri katlamaja renoveerimine kohalikele soojatarbijatele eeldatavalt ka kulude kokkuhoidu – tänaste kütusehindadega tehtud arvutuste kohaselt hakkaks tulevikus Jüri katlamaja teeninduspiirkonnas soojus senisest vähem maksma,“ lausub Elveso nõukogu esimees Indrek Varik, kelle sõnul on Jüris soojuse hind ülejäänud Eestiga võrreldes niigi üsna hea, kuid see paraneb veelgi. „Järgmiseks hakkab Elveso uurima võimalusi Vaida katlamaja efektiivsuse tõstmiseks – sealne katel on küll heas seisukorras, kuid töötab ebaefektiivselt. Täna loodame, et suudame Vaida katlamaja rekonstrueerimiseks kaasata välisvahendeid, vastasel juhul tuleb aga kaaluda teisi lahendusi. Soojatrassid on nii Vaidas kui ka Jüris juba varasemast korda tehtud.“

„Mul on väga hea meel, et Elveso kenasti graafikus püsib – ütleb ju Rae valla soojusmajanduse arengukava 2016–2026 selge sõnaga, et amortisatsiooniaja ületanud tahkekütusekatlad tuleks aastatel 2018–2019 uute hakkepuidukatelde vastu välja vahetada,“ kõneleb abivallavanem Priit Põldmäe.

Uued katlad hakkavad rekonstrueeritud katlamajas tööle 2018. aasta sügisel, mil senine punastest tellistest korsten vahetub ka märksa tänapäevasema ja tagasihoidlikuma vastu.

Renoveerimistööd viib Elveso AS läbi SA Keskkonnainvesteeringute Keskus toel.

MÕNED FATKID

Jüri katlamaja telliskivikorsten on 43,5 meetrit kõrge. Projektis on selle kõrguseks märgitud küll 45 meetrit, kuid eelmise rekonstrueerimise käigus võeti selle otsast 1,5 meetri pikkune jupp maha.

75% Jüri aleviku kodudest ja kontoritest on Jüri katlamaja kliendid.

AS Elveso on 100% Rae vallale kuuluv ettevõte, mille põhitegevusalad on elektrivõrguteenuse osutamine ja elektrienergia müük, vee- ja kanalisatsiooniteenuse osutamine ning soojusenergia tootmine, jaotamine ja müük.

OLULINE TEADA

Euroopa Liidu „Ühtekuuluvuspoliitika fondide rakenduskava 2014–2020” prioriteetse suuna „Energiatõhusus“ meetme „Kaugküttekatelde renoveerimine ja kütuse vahetus“ investeerimisfondist rahastatav projekt panustab nii kohalike kui ka Euroopa Liidu energia- ja kliimapoliitika eesmärkide täitmisesse ja toob otsest kasu ka Jüri kaugküttepiirkonnas olevatele tarbijatele.

Jüri katlamaja rekonstrueerimisega võetakse kasutusele keskkonnasõbralikud ja moodsad tehnoloogilised lahedused soojusenergia tootmiseks.

 

Foto: Elveso AS

Jüri katlamaja siseruum