Heakorrataseme tõstmiseks ning kodukaunistamise väärtustamiseks kuulutatakse välja heakorrakonkurss Kaunis Kodu

Kandidaate võib konkursile esitada iga vallakodanik, teatades sellest kirjalikult
e-posti teel: ege.kibuspuu@rae.ee või suuliselt (tel 605 6781, 5551 1750) Rae vallavalitsusse.

Eelnevalt on siiski sobilik osalemist arutada ka konkursile esitatud objekti omanikuga. Kandidaatide esitamisel ootame aktiivsust eriti külavanematelt.

Kandidaatide konkursile esitamise viimane tähtaeg on 4. august 2017.
Hindamine toimub kategooriatena:
• individuaalelamud
• ettevõtted, asutused
• kortermajad
Hindamiskriteeriumid:
• objekti välishooldus, sobivus maastikku
• haljastus (lilled, hekid, puud jne)
• dekoratiivelemendid (sepised, skulptuurid, välikaminad, kiviaiad jne)
• üldmulje
Konkursi tulemused teeb kindlaks vallavalitsuse moodustatud komisjon, kes teeb
osalevate objektide ülevaatuse 2017. a augustikuus ning seejärel esitab võitjad Rae
vallavalitsusele kinnitamiseks.

Eelneval viiel aastal valla konkursil esikoha saanud objekte kandidaatideks seada
ei saa.

Kolme esimest igas kategoorias autasustatakse tänukirja ja kinkekaartidega.
I koha saajatele on välja pandud 400eurone auhind, 200eurone auhind ootab II
koha omanikke ning 100eurone auhind III koha omanikke.

Ootame rohket osavõttu!