Aprilli alguses läheb lahti Vaida kooli laienduse II etapi ehitamine

21. märtsil Rae vallavanema Mart Võrklaeva ja Riito Ehituse AS juhatuse liikme Toomas Trompi poolt allkirjastatud töövõtuleping näeb ette kuuekuulist ehitustähtaega Vaida kooli juurdeehituse II etapi valmimiseks.

Rae vallavanem Mart Võrklaev ütles, et II etapi töödena nähakse ette vana koolimaja galerii osa lammutamist ja uue hoonega asendamist, mis on stiililt samasugune nagu I etapi juurdeehitus. „ Uues hoones hakkavad asuma klassiruumid, garderoob ja avaram koridor vaba aja veetmiseks. Lapsed ja õpetajad saavad aga suuremad, kaasaegsed ja normidele vastavad klassiruumid ehk oluliselt paremad õpi- ning töötingimused ning rohkem ruumi vahetunnis liikumiseks,“ kõneles Võrklaev. Vallavanema sõnul toob II etapp kaasa alevikus ka märgatava visuaalse muutuse, sest Vaida saab kauni ja kaasaegse välisilmega kooli hoone.  

Kooli direktor Piret Hallik tunneb head meelt selle üle, mis on juba tehtud ning loodab, et valmiv II etapp elavdab siinset kogukonnaelu ja kasvatab nii koolipere kui kogukonna ühtekuuluvustunnet. „Muidugi soovin ma, et õpilaste õpimotivatsiooni kasvaks veelgi nii tänu kaasaegsele ja kaasavale keskkonnale kui ka üldarendavatele tegevustele peale õppetööd,“ kõneles Hallik.

Ehitustööde eest vastutav abivallavanem Madis Sarik kõneles, et koos II etapi ehitustöödega laiendatakse kooli parkla osa ning kooli ees asuvale sõiduteele ehitatakse bussitasku.

II etapi ehitustöödega alustatakse hiljemalt aprilli alguses ja ehitaja lubas teha kõik, et tulemus oleks veelgi parem, kui oodatakse.

Tööleping sõlmiti hanke parima pakkumuse tegijaga ning selleks osutusid Riito Ehituse AS  ja Sand Ehitus OÜ. Töövõtulepingule allkirja andmiseks sai volituse Riito Ehituse AS juhatuse liige.

Ehitustööde maksumus on 1 146 168, 624 eurot, mille finantseering tuleb täies ulatuses valla eelarvest. „Kahjuks ei saanud Rae vald sel korral positiivset otsust taotlusele, mis tehti koolivõrgu korrastamise alameetmesse "Põhikoolivõrgu korrastamine perioodil 2014–2020", kõneles vallavanem.

RS

Fotod: Rae Sõnumid