Aaviku küla suusamäele tuleb viis erinevat nõlva

Jõudsalt kerkiva Aaviku küla Ringi maaüksuse suusamäe ehituseks on valminud põhiprojekt ja väljastatud ehitusluba. See tähendab, et materjali ladustamisel on aluseks täpne nõlvade paiknemise projekt.

450 meetri pikkune ja 60–170 meetri laiune põhinõlv on projekteeritud Tartu maantee poole maksimaalselt põhjasuunda, et lumi ja kunstlumi kestaksid nõlval pikemalt. Ülemise platvormi kõrgeim tipp on 50 meetrit ja kalded jäävad vahemikku 10–25%. Põhinõlva vasakpoolsesse serva rajatakse eraldi reljeefseid osi (hüpekad, jõnksud jne) ning lisaks 8 meetri laiune eraldi kulgev lisa rada. Suusatajaid hakkab mäe tippu vedama 400 m kahepoolne Ankur tõstuk.

Põhinõlv tuleb laugem

„Põhinõlv tuleb pisut laugem, kui algselt planeeritud,“ täpsustab Rae abivallavanem Priit Põldmäe. „Suusad lähevad iga aastaga järjest kiiremaks ning kuna palju kasutatakse kunstlund, mis on oma olemuselt märjem, siis seegi lisab kiirust. Järsul nõlval võib suur kiirus liiga ohtlikuks kujuneda.“

Põhinõlva põhjakülge on planeeritud kelgunõlv. Edasijõudnutele mõeldud sportnõlv tuleb 250 meetrit pikk ja 30–80 meetrit lai ning algus kõrgeimast tipust 50 meetrilt. Nõlva kalded jäävad vahemikku 15–40%. Nõlva teenindab Taldrik tõstuk pikkusega 270 meetrit. „Sinna nõlvale saab ehitada trikitamise jaoks lumest elemente,“ lisab Põldmäe.

22 meetri kõrguse lastenõlva kogupikkus on 270 meetrit ja laius varieerub 50–80 meetri vahel. Nõlval on ühtlane kalle 10% ja seda teenindab Taldrik tõstuk, pikkusega 170 meetrit. Rajatakse ka ühendusrada põhinõlva ja lastenõlva platvormide vahel.

Õppenõlv on 220 meetrit pikk ja 21–65 meetrit lai. Kõrgeim tipp on 21 meetrit ja kalded jäävad vahemikku 5–13%. Nõlva teenindab lastenõlvaga ühine tõstuk.

Mäe valmimiseks läheb vaja umbes kaks miljonit kuupmeetrit pinnast, praegu on sellest ladustatud kolmandik. Esimeses ehitusetapis ehk kolme-nelja aasta jooksul plaanitakse välja ehitada põhinõlv ja kelgunõlv. Seejärel rajatakse lastenõlv ja õppenõlv ning viimasena valmib sportnõlv. Ladustamiseks toodava materjali hulk sõltub paljuski ehitusaktiivsusest Harjumaal.

Tegevusi spordist kontsertideni

Kunstlume tootmiseks ja veeatraktsioonide kasutamiseks rajatakse mäe lähedusse ka veesilm. „Kompleks tuleb multifunktsionaalne ja aastaringselt kasutatav,“ rõhutab Põldmäe. „Meie poole on juba pöördunud paljud ürituste korraldajad, kelle sõnul on Tallinna lauluväljaku asukoht hea, kuid autode parkimisega on seal probleeme.“

Kui Tartu maantee ääres paiknev suusamägi paarikümne aasta pärast valmis saab, kujuneb sellest kõigi eelduste kohaselt Põhja-Eesti parim talispordikeskus. „Kelly Sildaru vägevad tulemused on suurendanud vigur- ja mäesuusatajate ning lumelauasõitjate harrastajaskonda ning rajatavas keskuses oleksid neil head treenimistingimused. Samuti laiendab see teiste spordialade esindajate harjutusvõimalusi,“ räägib Põldmäe.