Volikogu kinnitas Rae valla koolieelses lasteasutuses lapsevanema poolt kaetava osa määra tõusu alates septembrist 2023

Rae valla koolieelsetes lasteasutustes on lapsevanema poolt kaetava osa määr 80 eurot kehtinud alates 2020. aasta jaanuarist. Rae valla koolieelsetes lasteasutustes käib 1940 last. 2023. aastal lapsevanemate poolt kaetav osa moodustab 11,4% lasteaedade tegevuskuludest. Lasteaedadega seotud kulud on pidevalt kasvanud: 2021. aastal olid lasteaedade kogukulud 10,3 miljonit eurot, 2022. aastal 12,7 miljonit eurot ning 2023. aasta eelarve on 15,2 miljonit eurot ehk 19,5% suurem kui möödunud aastal.

Lähtuvalt koolieelse lasteasutuse seaduse § 27 lõikest 3 on lubatud vanemate poolt kaetava osa määr kuni 20% Vabariigi Valitsuse kehtestatud palga alammäärast. Rae Vallavalitsus tegi ettepaneku siduda Rae valla koolieelsete lasteasutuste tasu 15% protsendiga töötasu alammäärast, mis tähendab 2023. aastal lasteaia kohatasu 108,75 eurot. Lasteaia kohatasu tõstmisega 15%-ni kehtivast töötasu alammäärast tõuseb lapsevanemate poolt kaetav osa 15,6%-ni lasteaedade 2023. aasta tegevuskuludest. Antud hinnatõus katab ca 58 000 eurot enam kuu tegevuskuludest, mis kogu aasta kohta teeb üle 600 000 euro. Kaalusime ka 20% peale alampalgamäärast tõstmist, kuid erinevate arutelude käigus jäime pidama siiski 15% peal.

Alati on huvi pakkunud ka asjaolu, et kuidas on mujal. Viimsi, Harku, Saku, Kiili, Saue, Raasiku on kõik 20% peal alampalga määrast. Tallinnas on see 12,2% ning 13,3% (ujulaga lasteaed).

Kindlasti tekib arutelu, et miks hinnatõus oli vajalik. Üks asi on üldine hindade tõus (sh energiahinnad, teenused, õppevahendid jne), teine osa on lasteaiaõpetajate ja abide/assistentide palgatõus, mis kasvas eelmise aastaga võrreldes 19–22%. Lasteaiaõpetajate palk on ainult kohaliku omavalitsuse eelarvest tulev palk (erinevalt kooliõpetaja palgast, mille eraldab riik).

Endiselt jäävad kehtima kõik soodustused kohatasu maksmisel vastavalt määrusele:

· Pere teise lapse kohatasu suurus on 50% ning kolmanda lapse eest lapsevanem kohatasu ei maksa.
· Kui peres on neli või enam last või puudega laps, siis on kohatasu suurus 25%.
· Vähekindlustatud lapsevanem(ad), eestkostja või hooldaja, kelle perekonna eelneva kolme kuu netosissetulek ühe pereliikme kohta on väiksem kui 2-kordne riiklikult kehtestatud toimetulekupiir, võivad taotleda soodustust kohatasu maksmisel.  

Rae vallas on 13 lasteaeda, kokku 106 rühma ning, nagu eelnevalt mainitud, 1940 last munitsipaallasteaias (kõige suurem arv lapsi Tallinna ümbruse valdadest). Tuleval aastal valmib veel ca 250 lasteaiakohta (Uuesalu lasteaia ehitus ja Lagedi lasteaia laiendus).

Rae valla koolieelsetes lasteasutustes lapsevanema poolt kaetava osas määra muutmine toob kaasa ka Rae valla poolt muudatuse lapsehoiuteenuse rahastamises. Lastehoidudes käiva lapse vanema osalustasuna rakendub Rae valla lastele samuti osalustasu 15% kehtivast töötasu alammäärast.