Võimalus taotleda suurpere, eestkostepere ja puudega lapse vanema emadepäeva toetust

Alates 15. märtsist kuni 15. aprillini on võimalik esitada toetuse taotlust Rae valla e-teeninduses või paberkandjal Rae Vallavalitsuses kohapeal. Toetust makstakse perele, kus mõlemad vanemad on rahvastikuregistri andmetel Rae valla elanikud.

Toetus makstakse välja maikuus. Toetuse suurus on 100 eurot.

Toetust on võimalik taotleda:

• perel, kus kasvab vähemalt neli alaealist last;

• eestkostjal, kes kasvatab vanemliku hoolitsuseta jäänud last;

• perel, kus kasvab puudega laps. Juhul, kui peres kasvab vähemalt neli alaealist last ja nende hulgas puudega ja/või vanemliku hoolitsuseta laps, makstakse toetust kahekordses piirmääras.