Uuesalus algavad Rail Balticu raudteetrassi raadamistööd

Uuesalu külas Põdra tee ja Karja tee vahelises metsas algavad raadamistööd* Rail Baltica Tartu maantee–Kangru raudteelõigu jaoks. Tööala suurus on 18 hektarit.

Raadamine peab tehtud olema pesitsusperioodi alguseks 15. aprilliks. Kuna maa on vesine, võidakse osa lõigatavat puitu, eeskätt latvu ja oksi, kasutada masinate liikumisteede tugevdamiseks – et masinad ei lõhuks pinnast ega jääks kinni. Puidu kokkuvedu võib jääda ka maikuusse, kui maapind on kuivanud. Puitmaterjal pannakse virnadesse Karja tee äärde ja veetakse ära siis, kui teekatte seisund võimaldab.

Raadamistööde ala on tähistatud puna-valgete lintidega. Turvalisuse kaalutlustel palun vältida raietööde alal liikumist ning hoida eemale metsas töötavatest masinatest. Raadamistööde täpne ala on näha juuresoleval kaardil.

Raadamistöid teeb RMK riigimetsas Rail Baltica tellimusel.

*Raadamine on raie, mida tehakse, et võtta ma kasutusele muul otstarbel, näiteks tee rajamiseks või hoonete ehitamiseks. Pärast raadamist alal metsa enam ei kasvatata.