Uue aasta alguses toimub kogumismahutite tühjendamise kontroll

Vastavalt Rae valla heakorraeeskirjale tuleb lõhnahäiringute ja võimaliku keskkonnareostuse vältimiseks lokaalsete kanalisatsioonisüsteemide kasutajatel kogumismahuteid õigeaegselt tühjendada. Kinnistuomanikel on kohustus säilitada kogumismahuti tühjendamist tõendavad dokumendid 2 aastat.

Rae Vallavalitsus teostab 2024. aasta alguses pistelist kontrolli, mille käigus palutakse kogumismahutiga kinnistute omanikel esitada kogumismahuti tühjendamist tõendavad dokumendid. Seega palume maaomanikel kontrollida üle vajalike dokumentide olemasolu ning vajadusel tellida kogumismahuti täiendav tühjendamine.