Taristuettevõte Verston alustab Rail Baltica Põrguvälja maanteeviadukti ehitamist

Eesti üks suurimaid teedeehituse ja -korrashoiu ettevõtteid Verston alustab koostöös Järelpinge Inseneribürooga detsembris Rae vallas Rail Baltica Põrguvälja tee maanteeviadukti ehitamist. Järveküla ja Jüri asumit ühendaval teel suunatakse autoliiklus ümber alates jaanuarist 2024.

„Tulevane Rail Baltica raudtee hakkab kulgema Põrguvälja tee alt läbi, mille jaoks rajatakse sinna viadukt ja tehnosüsteemid. Sealne sõidu- ja kergliiklustee jäävad samale tasapinnale, suundudes edaspidi üle viadukti. Selleks kaevame tee alla sügava süvendi,“ selgitas Verstoni projektijuht Marek Aun. Ehitusobjekti ala hõlmab teest umbes 450 meetrit, millest viadukti pikkus põhiprojekti järgi on 80 meetrit.

Ehitustööd kestavad ligi 10 kuud ning riigihankelepingu järgi peab viadukt olema valmis hiljemalt 2024. aasta novembriks. Töödega alustatakse detsembri keskpaigas. Esimese etapina tõstetakse ringi viaduktile ette jääv veekanali trass. Sel ajal veel ei suunata liiklust ümber, kuid alates jaanuarist on kuni viadukti valmimiseni Põrguvälja teelõik 6,9–7,6 kilomeetril autoliiklusele suletud.

„Anname endast parima, et ehitustööd võimalikult vähe häiriksid piirkonna elanike igapäevast elu ja seal tegutsevate ettevõtete toimetamist,“ ütles Aun. Rajatava viadukti vahetus läheduses asuvatele ettevõtetele Instwork, Maag Food, Atlas Tehnika ning eramajale aadressil Põrguvälja 25c tagatakse kogu ehitustööde ajaks takistusteta ligipääs.

Muudatused liikluskorralduses

Liiklejate informeerimiseks paigaldatakse autoliiklust ümbersuunavad märgid juba alates Tartu maanteest. „Ehitusperioodil on ligipääs Jüri tehnoparki Tartu maanteelt Pildiküla Olerexi juurest või Jüri ringtee kaudu,“ tõdes Aun. Antud teelõiku läbib ööpäevas ligi 2600 sõidukit, millest enamik on sõiduautod.

Koostöös MTÜ Põhja-Eesti Ühistranspordikeskusega suunatakse ka sealne bussiliiklus veidi muudetud marsruudile:

· Tööde ajaks suletakse Lehmja kooli bussipeatus. Lähim teenindav peatus saab selleks ajaks olema Lehmja.

· Samuti suletakse Sinikivi Tallinna suunaline bussipeatus.

· Samas jääb avatuks Sinikivi Jüri suunaline peatus, mis hakkab teenindama ka pealinna poole sõitvaid busse. Seejuures teeb Tallinna-Jüri suunaline buss tagasipöörde Sinikivi tee ristmikul.

Jalakäijatele ja ratturitele tagatakse ohutu möödapääs töötsoonist ning selleks rajatakse neile ajutine kergliiklustee.

Liikluskorraldus ehituse ajal: https://www.youtube.com/watch?v=WNZuqI0QeAk

Killustik saadakse viadukti süvendist

Verston pakkus viadukti ehitamiseks välja keskkonnasäästliku lahenduse, kus kogu vajaminev killustik toodetakse kohapeal väljakaevatavast paekivist. „Esmalt eemaldame tööobjektil pehme pinnase ja seejärel kasutame sealt pae kättesaamiseks järkjärgulist lõhkamist. Väikesed lõhkelaengud summutatakse, et nende plahvatused ei häiriks piirkonna elanikke. Selleks kaasame lõhkamistöödele spetsialiseerunud alltöövõtja,“ kirjeldas Aun tööprotsessi.

Kokku loodetakse viadukti august saada ligi 4000 tonni killustikku. „Nii vähendame märkimisväärselt viadukti ehitamisega tekitatavat keskkonnajalajälge. Selle võrra vähem tuleb kaevandustes killustikku toota ning ära jääb ka CO2 heide, mida tekitaksid 4000 tonni killustiku transportimisega 148 poolhaagise koormat vedavad raskeveokid,“ selgitas Verstoni projektijuht.

Viadukti maksumus kokku on 2,8 miljonit eurot. Selle ehitamiseks tegid ühispakkumise Verston ja Järelpinge Inseneribüroo. Tööde tellija on Transpordiamet ja finantseerija Rail Baltic Estonia. Verstoni jaoks on see esimene Rail Baltica projekt.

Projektiga seotud täiendavatele küsimustele annab vastused Põrguvälja tee maanteeviadukti ehitamise projektijuht Marek Aun, marek.aun@verston.ee.