Talvine teehooldus ja kontaktid

Rae valla teehoolduse dispetšerteenus on avatud 24/7 telefoninumbril 5857 9232 ning teateid võib edastada ka läbi e-posti raetalihoole@gmail.com. Valla teehoolduse info ning teede hooldustase on leitav valla geoinfoportaalist.

Teavet riigiteedel esinevate probleemide kohta saab edastada riigiinfo telefonile lühinumbril 1247 (24/7).

Rae vallas tekkinud tormikahjustustest saab anda teada infotelefonil 605 6750 või info@rae.ee. Elektri-, vee- ja soojusettevõte AS ELVESO kontakt on tel 603 1480. Elektrilevi kontakt on tel 1343.