Sotsiaaltranspordi võimalused Rae vallas

Sotsiaaltransporditeenuse eesmärk on võimaldada liikumistakistusega isikule sõiduki kasutamise võimalus erinevate toimingute teostamiseks. Teenust on õigustatud saama isikud, kelle elukoht rahvastikuregistri andmetel on Rae vald ning kes ei saa tervisest tulenevalt kasutada ühistransporti või isiklikku sõiduvahendit.

Sotsiaaltransporditeenus on ette nähtud:

1. arsti vastuvõtule sõitmiseks;
2. rehabilitatsiooniteenustele,
haiglasse või haiglast koju sõitmiseks;
3. hädavajalike asjaajamistoimingute
teostamiseks;
4. erakorralised juhtumid;
5. tööle või õppeasutusse sõitmiseks.

Võimalik on taotleda sotsiaaltransporditeenust koos isikliku abistaja teenusega ehk kui taotleja ei saa tervisest tulenevalt liikuda meditsiiniasutuses või mõnes teises asutuses üksinda, on võimalik taotleda saatjana kaasa isiklikku abistajat.

Sotsiaaltransporditeenust Rae vallas osutab Forus Takso AS, kes on meil juba pikajalaine koostööpartner tänu sellele, et nad on valmis pakkuma meile sotsiaaltranspordina erinevaid lahendusi kohandatud sõiduki näol just erivajadustega inimestele mõeldes.

Kohandatud sõidukiga sotsiaaltransporditeenuse eesmärk on võimaldada erivajadusega isikul, kellel erivajadus takistab isikliku või ühissõiduki kasutamist, kasutada enda vajadustele vastavat sõidukit sõitmiseks tema toimetulekuks vajalikesse sihtkohtadesse. Teenuse osutamine toimub juhuveona, kus sõiduki tellib ning sõidu lähte- ja sihtkoha ning aja valib isik.

Sotsiaaltransporditeenusega kaasneb teenust saava isiku abistamine sõiduki juhi poolt sõidukisse sisenemisel ja väljumisel ning vajadusel abistamine lähtekoha välisukselt sõidukini ning sõidukist sihtkoha välisukseni liikumisel. Vajadusel abistab sõidukijuht turvavöö kinnitamisel, liikumise abivahendi sõidukisse paigutamisel.

Sotsiaaltransporditeenuse määramiseks ja kasutamiseks on vajalik esitada Rae Vallavalitsuse sotsiaalametile sotsiaalteenuse taotlus ja märkida taotlusele, millist teenust soovite. Taotluse täitmisel on väga oluline kirjutada oma täpne aadress, sh ka postiindeks. Kui on teada kindlad kuupäevad ja vajadus, võib ka selle juurde lisada.

Taotlust on võimalik esitada nii e-keskkonnas kui ka paberkandjal. Taotlust saab täita ka vallamajas kohapeal.

Sotsiaaltransporditeenus määratakse isikule vallavalitsuse korralduse alusel. Vastav korraldus edastatakse nii teenuse osutajale ehk siis Forus Takso AS-ile kui ka isikule ning Rae Sotsiaalkeskusele.

Kuhu ja kelle poole isik peaks sotsiaaltranspordi tellimiseks pöörduma, on kirjas korralduses. Vajadusel on sotsiaaltranspordi tellimisel abiks Rae Sotsiaalkeskus.

Sotsiaaltranspordi omaosalus teenuse saajale on 0.20 €/km. Seda ei pea tasuma kohe sõidukijuhile, vaid selle kohta esitatakse isikule Rae Vallavalitsuse poolt arve.

Erinevate sotsiaaltranspordi kasutamise võimalust puudutavate küsimuste korral palun julgesti pöörduda sotsiaalameti poole.