Sõnajala Lasteaed avatud!

14. märtsil avasime pidulikult Järveküla Lasteaia Sõnajala filiaali.

Sõnajala Lasteaia projekteerimine algas novembris 2020. aastal, ehitus algas märtsis 2021. ja vallavalitsus võttis ehituse vastu märtsis 2022. aastal.

Lasteaias on viis rühma 20 lapsega, lisaks üks erirühm, mis alustab tööd uuel õppeaastal.

Hoone arhitekt ja projekteerija on ConArte OÜ, ehitaja Pro Ehitus OÜ ning seinamaalingu autor ja teostaja Helina Toater.

„Avapäevale eelnesid mitmed töötihedad nädalad kõikidelt osapooltelt. Viis rühmatäit lapsi ja 84 õppekohta said väga kiiresti täidetud ja kuus erirühma last ootavad veel üle kolimist Leerimäe majast. Leerimäe filiaalis saab selle võrra nüüd vabaks üks rühm, kuhu ootame mudilasi augustiks,“ sõnas lasteaia direktor Margrit Mülts.

„Võtsime maja vastu uhke ja kindla tundega. Oleme olnud tunnistajateks, et siia seintesse, põrandatesse ja lagedesse on paigutatud palju raha, tööd ja aega. Ühest hoonest teevad aga lasteaia lapsed, lapsevanemad ja õpetajad. Kõik, kes lasteaias töötavad on lastele eeskujuks ja õpetajaks. Esimese nädala toimetused on möödunud suuremate probleemideta ja me väga täname vanemaid mõistva suhtumise eest. Sellisest algusest sünnib kindlasti väga viljakas koostöö. Ma usun, et see emotsioon näitab ka seda, et vanemad usaldavad Järveküla lasteaeda ja usaldavad Rae valda meie haridusalastes tegudes. Anname endast parima, et küpsetada Järveküla lapsed valmis kooliks, et nad saaksid kindlalt jätkata haridusteed meie piirkonna koolides,“ lisas Mülts. Välialad saavad valmis kevade lõpuks.