Rae valla juubeliraamat!

Valla 155. aastapäeva tähistamiseks annab Rae vald välja kinkeraamatu „Jüri kihelkonna kroonika aastani 1710“, mille on kokku seadnud pastor Rudolf Adam Winkler, kes oli Jüri kiriku õpetaja aastatel 1885–1901. Raamat annab ülevaate Jüri kihelkonna piiridest, inimestest, kirikust, selle varadest, haridusest, muust elustolust kuni Eestimaa langemiseni Vene võimu alla ning on ilus märgiline kingitus meile kõigile. Raamat on 112 lehekülge paks. Saksakeelse käsikirja on tõlkinud Andrus Simsel ja raamatu toimetaja on Lea Arme.