Rae valla iseteenindus koondab vajalikud e-taotlusvormid ja ootab aktiivset kasutamist

E-teenus on järjest enam muutumas meie igapäevaelu osaks. Paberkandjal vormid asenduvad e-vormidega ning asjaajamine muutub mugavamaks ja kiiremaks.  E-teenuste arendusele pööratakse ka Rae vallas suurt rõhku.

Uue aasta algusest käivitasime iseteeninduse, mis asub aadressil https://iseteenindus.rae.ee/.

Iseteenindusest leiab Rae valla poolt makstavate toetuste ja kuluhüvitiste taotlemise e-vormid, mida saab e-keskkonnas täita ja vallavalitsusele esitada. E-keskkonnas toimetamiseks on vaja vaid end ID-kaardiga identifitseerida.

Iseteeninduse kaudu saab taotleda lasteaia- või koolikohta, peretoetusi, sotsiaalteenuseid ja soodustusi. Taotleja täidab kõik vajalikud lahtrid ja lisab nõutud dokumendid. Kõikide taotluste vastused tulevad samuti e-keskkonda.

Tuleviku eesmärk on, et ka kõikide Rae valla hallatavate asutuste toiminguid saab teha e-teeninduses elektroonsete vormide kaudu. Näiteks saab edaspidi lapsevanem teha taotluse lapse pikapäevarühmaga liitumiseks, toitlustamiseks pikapäevarühmas või metallkapi üürimiseks.

Üleminek e-teenuste asutuseks saamiseks saab olema järkjärguline, et anda kõigile osapooltele aega kohanemiseks ja vältida suuremaid eksimusi. Infotehnoloogia võimaluste ärakasutamine eeldab enamasti muutusi meie harjumuspärastes toimingutes ning see puudutab nii teenust osutava organisatsiooni enda töökorraldust kui ka eri asutuste infosüsteemide koosvõimet.

Kindel on see, et e-teenuste kaudu peab vähenema menetlustoimingute aeg ja suurenema nii teenuse kvaliteet kui ka teenust osutuva asutuse tõhusus. Rae vald on seadnud avalike teenuste arendamise eesmärgiks olla kasutajasõbralik.

Oluline on, et osutavad e-teenused oleksid kättesaadavad võimalikult lihtsalt ja väikese halduskoormusega ning e-suhtlus sujub nii asutustevahelises töökorralduses kui ka kodanike suhtluses omavalitsusega.

Jens Vendel

abivallavanem