Rae vald 157!

Rae valla 157. aastapäeva tähistamine toimus 25. novembril Peetri Lasteaed-Põhikoolis. Õhtut juhtis Jüri Muttika, muusikalist meelelahutust pakkusid Duoruut ja Imre Saarna & The Beat.

Pidulikul õhtul tänati ja tunnustati, Rae Vallavalitsuse poolt anti üle tänukiri Rae Huvialakooli direktorile Siiri Laidile pikaaegse tulemusliku ja pühendumusega tehtud töö eest Rae Huvialakooli juhtimisel ning 25. tööaasta juubeli puhul. Rae Vallavalitsuse raamatupidaja Tiina Elu tunnustati pikaaegse hoole ja pühendumusega tehtud töö eest ja 30. tööaasta juubeli puhul ning sotsiaalhoolekande spetsialisti Ülle Parmast pikaaegse hoole ja pühendumusega tehtud töö eest Rae Vallavalitsuses ja 30. tööaasta juubeli puhul. Uue külavanema said Tuulevälja ja Aaviku küla. Tuulevälja külavanem on Janne Schasmin ning Aaviku külavanem on Maris Tõnuri.

Fotod: Ott Kattel