Rae Noortekeskuse juhina alustas tööd Kristina Firsova

Alates 06.11.2023 on Rae Noortekeskuse juhataja Kristina Firsova. Varasemalt oli Kristina valla mobiilne noorsootöötaja.

Kristina on sündinud ja õppinud Tallinnas ning viimased neli aastat elanud Rae külas. Noorsootöö valdkonnas on ta olnud ligi 16 aastat. Lisaks Rae valla mobiilse noorsootöötaja kogemusele on ta olnud laagrites abikasvataja, huviringi juhataja ning osalenud erinevates noortele suunatud projektides.

„Soovin Rae Noortekeskuses säilitada kõike head ja tugevat, mis siin juba on – hea spetsialistide meeskond, mitmekülgne tegevuskava, noorsootöötajate ja noorte avatus uutele ideedele ning lisada sellele veelgi rohkem noorte kaasatust ja osalust. Tahaksin väga, et noortekeskus muutuks noortele veelgi kättesaadavamaks ja oleks rohkem teenuseid erinevatele vanuserühmadele. Lisaks soovin, et noored saaksid noortekeskuse toel veelgi rohkem oma ideid ellu viia ning et noortekeskuse kaudu jõuaksid noorte vajadused, mured ja ideed kogukonnas kuuldavaks.“